11té výročí poselství Ježíš lidstvu

Vážený bojovníku modlitebního tažení Ježíš lidstvu.

Pokoj s tebou.

Zveme všechny bojovníky křižáckých modliteb Ježíš lidstvu na oslavu 11-tého výročí mise Knihy Pravdy, která se uskuteční 9. listopadu 2021. Spojíme se v modlitbě s živým překladem „Hodinka křižáckých modliteb za obrácení hříšníků“.

Mise Ježíš lidstvu je mise na záchranu duší prostřednictvím našich modliteb, především za hříšníky. Před jedenácti lety, 9-tého listopadu 2010, nám Pán Ježíš odevzdal své první poselství prostřednictvím Marie Božího Milosrdenství.

Náš Pán Ježíš Kristus řekl: „Vyzývám své následovníky, aby se shromáždili v tomto čase smutku ve světě. Musí odložit svoji lhostejnost k modlitbě a spojit se se Mnou, abychom pomohli těm, kterým duše ukradl Zlý.“

Naším cílem je, aby se této speciální „Hodinky křižáckých modliteb“ zúčastnili všechny země světa. Toto bude naše 1-hodinová oběť našemu Pánu Ježíši Kristu za obrácení hříšníků.

Během tohoto setkání bude přečteno nahlas speciální poselství od Marie Božího Milosrdenství.

Na oslavu tohoto výjimečného dne se „ Hodinka křižáckých modliteb“ bude konat ve 4 různých časech.

První „Hodinka křižáckých modliteb k 11. výročí“ se uskuteční od 20:00 do 21:00 středoevropského času pro evropské a africké země. Budeme se modlit v angličtině a v různých evropských jazycích.

Link pro registraci: https://bit.ly/JTM-11th-Anniversary-8pm-CET 

Druhá „Hodinka křižáckých modliteb k 11. výročí“ je učená pro Ameriku (Spojené státy americké, Kanadu a Jižní Ameriku) a bude od 20:00 do 21:00 standartního východního času. Budeme se modlit v angličtině a španělštině.

Link pro registraci: https://bit.ly/JTM-11th-Anniversary-8pm-EST 

Třetí „Hodinka křižáckých modliteb k 11. výročí“ se koná od 19:30 do 20:30 Sydney času a zúčastní se jí Austrálie, Nový Zéland, Afrika a další asijské země. Toto setkání bude v angličtině a dalších jazycích.

Link pro registraci: https://bit.ly/BOTAnniversary730Sydney 

Čtvrtá „Hodinka křižáckých modliteb k 11. výročí“ bude od 20:00 do 21:00 singapurského času a zúčastní se Filipíny, Korea, Čína, Vietnam, Indonésie, Indie a další asijské země. Toto setkání bude v angličtině a dalších asijských jazycích.

.Link pro registraci: https://bit.ly/JTM-11th-Anniversary-8PM-Singaporeon 

Sjednoťme svá srdce jako jedna celosvětová rodina Ježíš lidstvu spolu s Pannou Marií, naší Matkou Spásy, obětujme své modlitby a přinášejme oběti za obrácení všech hříšníků k 11-tému výročí mise Ježíš lidstvu.

Ježíši, důvěřujeme Ti.

Ježíš lidstvu Global