20 – minutové modlitební setkání křižáckých modliteb

Milý bojovníku křižáckých modliteb Ježíš lidstvu,

Pokoj s Tebou!

Všechny Vás zveme na 20 MINUTOVÉ GLOBÁLNÍ setkání křižáckých modliteb Ježíš lidstvu za obrácení hříšníků, které se uskuteční 27. srpna 2022 v 15:00 hod SEČ.

Téma za obrácení hříšníků

Registrovat se můžete zde: https://bit.ly/JTMGlobal20mins27August2022 

Toto 20-minutové setkání křižáckých modliteb bude v angličtině. K dispozici budou živí překladatelé v: němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, ukrainštině/ruštině, korejštině, čínštině, polštině, češtině, kantónštině, italštině a větnamštině.

I když Váš jazyk zde není zastoupen, modlitební programy budou sdílené. Můžete se přehlásit a připojit k nám k modlitbě čtením připravených materiálů.

Budeme se modlit vybrané křižácké modlitby za obrácení všech hříšníků, našich blízkých a přátel, kteří se odvrátili od Pána.

… Řekni mým dětem, že jejich modlitby a půsty vytvořily hodně štěstí v Otcově něžném srdci. Hojnost milostí nyní proudí na tyto drahé, svaté duše, takže jsou od tohoto dne vybaveny darem přimlouvat se za ztracené duše…  Váš Ježíš.  12. srpna, 2011

Spojme svá srdce jako jedna celosvětová rodina Ježíš lidstvu, spolu s Pannou Marií, naší Matkou Spásy, a obětujme modlitby a oběti za obrácení všech hříšníků.

Ježíši důvěřujeme Ti!

JTM Global