24H: Růžencová kytice k Matce Spásy

Mír s vámi!
Všichni jste zváni k účasti na celosvětové růžencové vigilii Ježíš lidstvu

24H: Růžencová kytice k Matce Spásy na počest svátku, který Církev slaví jako den jejích narozenin.

Odkaz na přihlášení: https://us02we.zoom.us/j/81218905324/

Naše Matka Spásy říká v následujícím poselství přijatém 20. června 2012:
“Mohu vám, spolu s mým Synem, dát milosti a ochranný kruh, který žádný padlý anděl nemůže přestoupit. Satan nemůže uškodit těm, nebo napadnout ty, kteří se každý den modlí můj svatý růženec. Když se pomodlíte tři, nebo více růženců, můžete rozšířit tuto ochranu na jiné. Kdyby jen sto lidí to mohlo udělat, mohli by zachránit svůj národ od nákazy, šířené Zlým.
Děti, musíte se scházet a modlit se, abyste ochránili sami sebe..”
Podle pokynů Naší Nejsvětější Matky se budeme nepřetržitě 24 hodin modlit 4 tajemství svatého růžence s 12 modlitebními skupinami z různých kontinentů, přičemž modlitby budeme vést v jejich vlastním jazyce a časovém pásmu.
Níže je uveden harmonogram podle zemí (každá země bude následovat za sebou v následujícím pořadí):
● 8. září – Afrika (9:00–11:00)
● 8. září – Polsko (12:00–14:00)
● 8. září – Itálie (14:00–16:00)
● 8. září – Filipíny (22:00–12:00) (zúčastní se Indie)
● 8. září – Německo (18:00–20:00)
● 8. září – Francie (20:00–22:00)
● 9. září – Austrálie (6:00–8:00 – Sydney)
● 8. září – Chile / Argentina (18:00–20:00)
● 8. září – Střední Amerika (18:00–20:00)
● 8. září – Mexiko (21:00–23:00)
● 8. září – Kolumbie (23:00–1:00)
● 9. září – Španělsko (8–10 hodin)

(Upozorňujeme, že vzhledem k různým časovým pásmům, ve kterých se budeme modlit, Austrálie a Španělsko budou mít své akce 9. září, zatímco ostatní skupiny budou stále 8. září, jejich čas).
Když se takto modlíte, kruh ochrany bude zahrnovat všechny národy světa.
V poselství z Knihy pravdy ze 4. srpna 2011 naše Matka spásy říká následující:
„Zítřek, mé dítě, je velmi zvláštní slavnost pro mne, vaši milovanou Matku, neboť jsou to mé narozeniny.
Mé srdce se dme zármutkem pro urážky, které můj Syn snáší kvůli hříchům lidstva. Usmívám se, když vidím mé oddané děti, jak dělají všechno, co mohou k záchraně duší, ale mé slzy stále kanou, protože nemohu unést pohled na utrpení ve vašem světě.“ (čtvrtek 04.08.2011 ve 20:30)
Spojme svá srdce jako jedna celosvětová rodina Ježíš Lidstvu, spolu s Pannou Marií, naší Matkou Spásy, a přednesme všechny své modlitby s prosbou o její přímluvu a o darování kytice lásky k jejímu svátku slavenému v katolické církvi dne 8. září.
Ježíši, důvěřujeme Ti!
Ježíš lidstvu Global