24hodinová celosvětová růžencová křížová výprava Ježíš lidstvu

Mír s vámi!

Všichni jste zváni k účasti na 24hodinové celosvětové křížové výpravě Ježíš lidstvu.

Odkaz pro připojení: http://bit.ly/Rosary-November-26th-27th

V poslušnosti pokynu Matky Spásy v Knize Pravdy se budeme modlit 4 tajemství svatého růžence. Globálně se na 24 hodin sjednotíme s 12 skupinami z různých kontinentů, které se budou modlit růženec v různých časových pásmech, počínaje 25. listopadem (od 21:00 hodin SEČ) do 26. listopadu (21:00 hodin SEČ).

Naše Matka spásy v Knize pravdy zdůraznila důležitost modlitby svatého růžence v následujícím poselství přijatém 20. června 2012: Mohu vám, spolu s mým Synem, dát milosti a ochranný kruh, který žádný padlý anděl nemůže přestoupit. Satan nemůže uškodit těm, nebo napadnout ty, kteří se každý den modlí můj svatý růženec. Když se pomodlíte tři, nebo více růženců, můžete rozšířit tuto ochranu na jiné. Kdyby jen sto lidí to mohlo udělat, mohli by zachránit svůj národ od nákazy, šířené Zlým. Děti, musíte se scházet a modlit se, abyste ochránili sami sebe.”

V poselství z 8. prosince 2014 také říká: “…Pod mou ochranou vám bude dána úleva od útoků, kterým budou vystaveni všichni křesťané, kteří se budou snažit zůstat věrni mému Synu ve zkouškách, které leží před vámi. Můj Syn mi udělil moc rozdrtit hlavu hada, aby vás mohl přivést blíže k sobě. Přijměte moji ochranu a já odpovím všem, kdo mě budou prosit o pomoc.…”

Spojme svá srdce jako jedna rodina Ježíš lidstvu, spolu s Matkou spásy, v tomto boji za záchranu duší. Nabídneme jí všechny své modlitby s prosbou o její přímluvu a ochranu všech Božích dětí v každém národě proti zlu.

Má láska u adorace vás udělá silnějšími a klidnějšími

Ježíš říká v poselství z 12. června 2011:

Má milovaná dcero, milosti, obdržené mými dětmi při eucharistické adoraci jsou velmi mocné. Jsou to milosti, které vám nejen pomáhají zvládnout utrpení ve vašem životě, ale dělají vás silnějšími ve vaší lásce ke Mně, vašemu oddanému a věrnému Spasiteli.

Láska, která je vylévána na duše během adorace, je dávána v hojnosti. …

… Ó, kdyby jen věděli, jak silnými by je to udělalo. Jejich strachy a starosti by se rozptýlily, kdyby Mi jen dělali společnost v tichém a důvěrném rozjímání. Kdyby mé děti mohly uvidět světlo, které obklopuje jejich duše během této zvláštní svaté hodiny, byly by udiveny.

Děti, právě během této hodiny se Mi stáváte velmi, velmi blízké. Tehdy váš hlas, vaše prosby a sliby vaší lásky ke Mně jsou slyšeny. V tomto čase vám dávám, děti, mnoho zázračných milostí, a tak, prosím, neignorujte moji prosbu, abyste strávily tento čas v mé společnosti. …

… Odměnou vám bude osvobození od starostí, budete lehkého srdce, mysli a duše a zklidníte se. Když Mě přijmete během eucharistie, naplním vaši duši. Ale když přijdete ke Mně v adoraci, obklopím vás do té míry, že povodeň mé milosrdné lásky naplní vaši mysl, tělo a duši. Pocítíte sílu, která vám přinese tichou důvěru, kterou si jen těžko budete moci nevšimnout. …”

Po závěrečných modlitbách každého dvouhodinového sezení bude příležitost ke společné krátké tiché online eucharistické adoraci.

Přijďte prosím a pomozte nám sjednotit se v modlitbě po celém světě.

Ježíši, důvěřujeme Ti!

Kristova Armáda Zbytku zvítězí!

JTM Global