48hodinové celosvětové růžencové tažení 6-8.10.2022

Ježíš lidstvu – 48hodinové celosvětové růžencové tažení

Přihlášení:

https://bit.ly/October-7and8-Rosary

Výzva ke sjednocení v modlitbě

Mír s vámi!

Všichni jste zváni k účasti na Ježíš lidstvu – 48hodinové celosvětové růžencové tažení.

V poslušnosti pokynů Matky Spásy v Knize Pravdy se budeme modlit 4 tajemství svatého růžence. Pocelém světě se na 48 hodin sjednotíme s 24 modlitebními skupinami z různých kontinentů, které se budou modlit v různých časových pásmech, od 6. října do 8. října 2022.

Naše Matka spásy v Knize pravdy zdůraznila důležitost modlitby svatého růžence v následujícím poselství přijatém 20. června 2012:

“Mohu vám, spolu s mým Synem, dát milosti a ochranný kruh, který žádný padlý anděl nemůže přestoupit. Satan nemůže uškodit těm, nebo napadnout ty, kteří se každý den modlí můj svatý růženec. Když se pomodlíte tři, nebo více růženců, můžete rozšířit tuto ochranu na jiné. Kdyby jen sto lidí to mohlo udělat, mohli by zachránit svůj národ od nákazy, šířené Zlým. Děti, musíte se scházet a modlit se, abyste ochránili sami sebe.”

Ve zprávě z 8. prosince 2014 také říká:

„…Pod mou ochranou vám bude dána úleva od útoků, kterým budou vystaveni všichni křesťané, kteří se budou snažit zůstat věrni mému Synu ve zkouškách, které leží před vámi. Můj Syn mi udělil moc rozdrtit hlavu hada, aby vás mohl přivést blíže k sobě. Přijměte moji ochranu a já odpovím všem, kdo mě budou prosit o pomoc.…“

Sjednoťme svá srdce jako jedna celosvětová rodina Ježíš lidstvu, spolu s Matkou Spásy, v den svátku Panny Marie Růžencové 7. října. Předneseme všechny naše modlitby s prosbou o její přímluvu.

Milosti přijaté při adoraci vás dělají silnějšími a klidnějšími

Bude zde příležitost připojit se k živému vysílání adorace 7. října od 8:00 do 10:00 hodin v rámci 48hodinového celosvětového růžencového tažení.

Ježíš říká v poselství z 12. června 2011:

„Má milovaná dcero, milosti, obdržené mými dětmi při eucharistické adoraci jsou velmi mocné. Jsou to milosti, které vám nejen pomáhají zvládnout utrpení ve vašem životě, ale dělají vás silnějšími ve vaší lásce ke Mně, vašemu oddanému a věrnému Spasiteli.

Láska, která je vylévána na duše během adorace, je dávána v hojnosti…. Kdyby mé děti mohly uvidět světlo, které obklopuje jejich duše během této zvláštní svaté hodiny, byly by udiveny.

Děti, právě během této hodiny se Mi stáváte velmi, velmi blízké. Tehdy váš hlas, vaše prosby a sliby vaší lásky ke Mně jsou slyšeny. V tomto čase vám dávám, děti, mnoho zázračných milostí, a tak, prosím, neignorujte moji prosbu, abyste strávily tento čas v mé společnosti.

Odměnou vám bude osvobození od starostí, budete lehkého srdce, mysli a duše a zklidníte se. Když Mě přijmete během eucharistie, naplním vaši duši. Ale když přijdete ke Mně v adoraci, obklopím vás do té míry, že povodeň mé milosrdné lásky naplní vaši mysl, tělo a duši. Pocítíte sílu, která vám přinese tichou důvěru, kterou si jen těžko budete moci nevšimnout.…“

Ježíši, důvěřujeme Ti!

Kristova armáda Zbytku zvítězí!

JTM Global