Až pohanství sevře mou církev, bude to znamenat poslední kapitolu

Sobota, 24. května 2014 v 21:20

Má vroucně milovaná dcero, hlavním důvodem, že dnes tak mnoho lidí, zejména mladých Mě nechce znát, je jejich naprostá sebestřednost. Posedlost sebou samým a přání uspokojovat jen sebe a své vlastní touhy měly za následek, že chybí opravdová vzájemná láska a že v takových duších je přítomno jen málo laskavosti. Když se odloučí od ostatních ve svém úsilí o seberealizaci, nemohou milovat svého bližního. Nemilují-li svého bližního, nemohou milovat Mě.

Oddělení od Boha nebylo nikdy tak rozšířené. S málem lásky v srdci, zlo v nich nachází dobré prostředí k zakořenění. Jakmile je zlo usazeno v duši, jež se stává snadnou kořistí, naroste a rychle se rozšíří. Čím více se rozšíří, tím méně lásky bude v takových duších a pronikne jimi nenávist k druhým. Brzy nenávist, žárlivost, závist, lakota a chamtivost se stanou společnými rysy, které spojují moderní společnost, až se nakonec sloučí do té míry, že duše nebudou vnímavé k ničemu. Prázdnota ducha vede k velkému nebezpečí, neboť Zlý je inteligentní a v této fázi zneužije duše, aby vedly válku proti Boží přítomnosti ve světě. Až se svět stane posedlý sám sebou a bude se domáhat všemožných práv, což se bude zdát důležitější, než velkoryse dávat sám sebe – pak z toho nemůže vzejít nic dobrého.

Když Lucifer neuposlechl mého Otce, byla to pýcha, která vedla k jeho pádu. Pýcha a sebeláska, kde vše ostatní je až na druhém místě, povede ke konečnému pádu lidské rasy. Neposlušnost k Bohu se v tomto čase rozmáhá. Jeho Přikázání, jak vidět, se dbá tak málo, že člověk nebude poslušen ani jednoho z deseti Přikázání. Až bude přestoupeno První přikázání mou církví na zemi – poslední bašta mého Otce pro jeho děti – svět bude svědkem nejhoršího trestu od potopy.

Až pohanství sevře mou církev, bude to znamenat poslední kapitolu.

Když děti Boha milují samy sebe a vypínají se před Ním, pláče hořkými slzami. Ale až bude v srdcích všech nahrazen pohanstvím a falešným bohem, jeho hněv nebude mít obdoby.

Váš Ježíš