Až přijdu soudit, svět se bude chvět

Úterý, 18. února 2014 v 18:09

Má vroucně milovaná dcero, až zintenzivní bitva o duše, mnozí lidé začnou nejprve pochybovat o mé existenci, než Mě úplně odmítnou.

V mysli lidí světa bude vytvořena nová falešná náhrada místo Mne. Mé jméno bude opovážlivě užíváno, ale slova, která Mi budou přisuzovat, nebudou ode Mne. Vyhlásí, že Bůh nedovolí, aby hříchy člověka zakalily jeho úsudek. Bůh bude hřích spíše přehlížet pro jeho malý význam, protože člověk je slabý a bude vždy, tak jako tak, hřešit. Bude vám řečeno, že Ježíš odpustí všem, protože jeho milosrdenství je mocnější než odsouzení. To bude lež, ale mnozí lidé tomu uvěří a nepocítí vůbec žádnou povinnost, aby se hříchu vyhnuli nebo aby hledali odpuštění, protože tehdy budou přesvědčeni, že hřích ve skutečnosti neexistuje. Právě tyto duše jsou těmi, které potřebují modlitbu nejvíce. Ať si nikdo neplete moje milosrdenství s mým soudem, protože jde o dvě různé věci.

Mé milosrdenství bude projeveno pouze těm, kdo ukážou lítost nad svými hříchy. Nebude projeveno těm, kdo přede Mnou pyšně stojí, když ze své strany neučinili žádný pokus vyhledat moje odpuštění. Až přijdu soudit, svět se bude chvět. A až bude mé milosrdenství vyčerpáno, má spravedlnost dopadne jako sekera. Potrestám zkažené, kterým už není pomoci.

Člověk nesmí ignorovat můj slib ani na minutu. Přijdu shromáždit všechny Boží děti, ale žel, mnohé z nich nevstoupí nikdy do mého ráje, protože zapřely Mě, moji existenci a existenci hříchu.

Váš Ježíš