Boží hněv padne na nový světový řád

Neděle, 17. dubna 2011 v 19:00

Má vroucně milovaná dcero, s velkým zármutkem ti musím oznámit, že ekologické katastrofy, hrozící v Asii, v Evropě, v Rusku a ve Spojených státech, budou mít za následek obrovské ztráty na životech. Hněv Boha, mého Věčného Otce, padne rychle na tuto globální alianci, která tajně vytváří podzemní organizace se záměrem přinést na svět smrt pro svůj vlastní zisk. Jsou zodpovědné za vytváření bohatých společností a nových technologií, které by vás udivily, kdyby nebyly tak zhoubné v jejich rukou. Tito lidé z každé země prvého, průmyslového světa jsou bohatí, mocní, talentovaní a ovládají banky, ozbrojené síly, světové humanitární organizace, policejní síly, vlády, dodavatele energií a média. Nikdo nemůže uniknout z jejich spárů, pokud vám neřeknu jak.

Modlitba, zvláště modlitba růžence Božího milosrdenství, rozšíří obrácení a modlitba svatého růžence oslabí dílo těchto zlých parazitů, jejichž idolem je Satan. Zajímavá věc je tato: Mnoho z těchto fanatiků, chycených do této klamné pavučiny, věří, že jsou jen ambiciózní lidé, s přirozenou touhou po bohatství a že nepatří k žádné náboženské víře. Nevědí však, že jsou klamáni Satanem a že jsou jím každodenně ovlivňováni ve svých myšlenkách, aspiracích, slovech a skutcích. Jak slepí jsou.

Kdekoliv se shromažďují, tam také dopadne Boží hněv se strašlivou silou. To se již připravuje. Budou zastaveni, ale zabere to trochu času. Boží hněv je nezastaví zcela, ale zmírní dopad jejich činů, jenž by byl jinak hrozný. Nejsvětější Trojice je nyní činná v komunikaci s vybranými dušemi po celém světě. Věřící si toho už všimli. Ti, kteří nevěří v Boha Otce, si o těchto lidech myslí, že jsou nejspíš excentričtí podivíni zaměstnaní soudným dnem. I když mnoho lidí na tomto světě může dělat falešná prohlášení, prosím, neignorujte je bez toho, že byste nejdříve vyslechli, co říkají. Vždy se modlete za vedení v těchto obtížných časech plných zmatků. Soustřeďujte svoji pozornost v každém čase na Mne, vašeho božského Spasitele. Budu vás držet za ruku a budu vaší oporou v těchto zkouškách.

Mnoho lidí, až uvidí, že se tato proroctví začínají naplňovat, budou podléhat panice a v mnoha případech budou otřeseni. Ale není zde důvod k strachu, protože tato perioda bude krátká. A pak přijde nová země a nová nebesa, kde budete všichni žít v míru dlouhé blažené životy v jednotě se Mnou.

Čím více lidí se obrátí a požádá Boha Otce o vedení, tím menší dopad bude mít zlá vláda plánovaná novým světovým řádem. Jděte nyní v pokoji. Modlete se, aby se vaše víra ve Mne posílila.

Váš milosrdný Spasitel a spravedlivý soudce

Ježíš Kristus