Boží ruka použije slunce, aby vyburcovala svět

Pátek, 24. října 2014 v 22:50

Má vroucně milovaná dcero, slunce bude jedním z největších znamení, až se božský zásah bude mít projevit. Až uvidíte změny na slunci, až se bude zdát větší, zářit déle a mimo roční období, vězte, že čas mého Druhého příchodu se blíží.

Boží ruka použije slunce, aby jeho neobvyklou aktivitou vyburcovala svět. Vědci nebudou schopni podat důvod pro náhlé změny ve slunci a pro neobvyklé chování této hvězdy, která vám dává světlo. Bez slunečního světla by byla země uvržena do temnoty. Tak jak se zvyšuje hříšnost člověka a hřích je prostě přijímán jako lidská přirozenost, tak i země bude pokryta duchem temnot. Až hřích obklopí svět, slunce pomalu ztratí svůj třpyt a stane se matným. Tak, jak člověk ztrácí svůj cit pro lásku k druhým a stává se necitlivým k bolesti, kterou druhým způsobuje, svět se kvůli hříchu stane temnější – temnější duchem, temnější dnem.

I nadále povedu Boží děti, až do onoho času. Ukážu vám cestu do svého království a vy uvidíte mé Světlo. Nic vás na této cestě nezneklidní, protože budete jasně vidět, jak strašnou temnotu s sebou zlo přináší.

Slunce bude slábnout, až nakonec po tři dny zemi nepokryje žádné světlo. Jediné světlo bude to, které pochází z Pravdy. A čtvrtého dne se obloha protrhne a světlo se bude vylévat z nebe – takové, o jakém byste si nikdy nemysleli, že je možné. Pak Mě spatří v mé nádheře všichni lidé v každé zemi současně, jak přicházím vyžádat si království slíbené Mi mým Otcem.

Vůbec se neobávejte potřebných příprav, abyste všichni byli připraveni na setkání se Mnou. Musíte zajistit, že pro Mne budete správně připraveni, protože to bude den, kdy vám dám klíče od mého království, a budou velké oslavy. Zlo už nebude existovat v mém novém přicházejícím světě, a spravedliví budou spojeni v jednotě se Mnou, se všemi anděly a svatými.

Musíte na tuto misi pohlížet, jako byste byli na cestě. Každá část vaší cesty přináší nové objevy – stezky, na nichž se naučíte, co je třeba pro svou přípravu na příští etapu. Překonáním každé překážky se stanete silnějšími. Dokonce i ten nejslabší mezi vámi tuto cestu dokončí, neboť Já vás povedu na každém vašem kroku, a brzy bude cesta u konce.

Radujte se, neboť mé království čeká a čas bude krátký.

Váš Ježíš