Braňte právo vašich dětí na křesťanskou výchovu

Sobota, 23. dubna 2011 v 00:05

Má milovaná dcero, dnes nastala chvíle pro všechny, kdo věří v utrpení na kříži, aby je pomohli nést, aby tak mé Slovo mohlo být ještě jednou ve světě slyšeno. Připomeň jim, jak jsem zemřel a proč tato událost přinesla spásu. Je to nyní tvoje povinnost, abys informovala ty, kteří ztratili cestu, jak otevřít svá srdce pravdě mého učení.

Povstaňte nyní a braňte svá práva být křesťané. I když očekávám z vaší strany toleranci – kdy musíte respektovat nazírání jiných věrouk – nikdy Mě neurážejte odkládáním křesťanství na druhé místo. Je to nebezpečné učení pokládat toleranci za náhražku Pravdy. Buďte otevření k ostatním vírám a chovejte se k vašim bratrům a sestrám jako rovný k rovným. Nicméně nikdy nepodléhejte tlaku, abyste odložili vaši víru, nebo odmítli vašim dětem právo na křesťanskou výchovu. Mnoho škol, které jsou vedeny křesťanskými organizacemi, podléhají nátlaku, aby se vzdaly své věrnosti ke Mně. Mnoho vlád se pokouší vydáváním nových zákonů křesťanství zakázat. Přitom zjišťujete, že s ostatními nekřesťanskými náboženstvími není zacházeno tak tvrdě. Místo toho je jakékoliv náboženství tolerováno příznivěji než křesťanství.

Bojujte nyní za svou víru. Modlete se za obrácení. Modlete se, aby režimy, které potlačují vaše práva být křesťany, ukázaly více tolerance. Jestli neodoláte těmto tlakům, pak ve výsledku najdete zplanělý svět, kde jen málo křesťanů bude vyznávat svou víru.

Vezměte ode dneška na sebe kříž a ukažte příklad ostatním. Nikdy se za kříž nestyďte.

Váš milující Spasitel

Ježíš Kristus, Král lidstva