Brzy Mě uvidíte v celé mé nebeské slávě a pak konečně pochopíte tajemství mého božství

Neděle, 22. prosince 2013 v 15:56

Má vroucně milovaná dcero, jak brzy svět zpozorní a vezme na vědomí moji přítomnost. Mou přítomnost pocítí každý národ, země a domov a nikdo nepopře moji přítomnost, přestože někteří nebudou chtít dosvědčit můj zásah. Až se Varování uskuteční, musíte všichni přijmout, že je to velké znamení z nebes. Bude potvrzením lásky, kterou má Bůh ke všem svým dětem.

Vaše osamělost z oddělení od Boha v tento den skončí. Proto vy, kteří toužíte být chráněni před existujícími strastmi dnešního světa, vězte, že: Otřu vaše slzy. Odpustím vám vaše hříchy. Požehnám všem, včetně těch, kdo se ke Mně obracejí zády, v naději, že ke Mně poběžíte zpátky, abych vás mohl zachránit.

Svět je můj. Boží děti budou shromážděny a všichni, jejichž jména jsou v Knize živých, budou shrnuti do mé náruče. Modlete se, aby ti, kdo mají pochybnosti, jich byli zbaveni, aby ti, kdo jsou ve strašné temnotě, Mě prosili o milosrdenství a ti, kdo Mě popírají, Mě konečně poznali.

Nesmíte nikdy dovolit hanobitelům mého svatého Slova, aby vás odvedli ode Mne, vašeho milovaného Ježíše. Brzy Mě uvidíte v celé mé nebeské slávě, a pak konečně pochopíte tajemství mého božství.

Váš Ježíš