Brzy přijde muž a řekne, že vám odhalí pravdu o mé existenci

Sobota, 6. září 2014 v 16:00

Má vroucně milovaná dcero, má moudrost je božského původu a člověk není schopen plně pochopit rozsah toho, kdo Já jsem.

Prostřednictvím Ducha Svatého sděluji lidstvu dostatek poznání. Mé učení bylo světu předáno jednoduchým způsobem, aby každý člověk mohl porozumět Pravdě. Moudro od Boha není nikdy složité a je předáno tak, že člověk obdrží ujasnění potřeb k nachystání duše pro mé království. Láska je čistá. Láska je prostá. Opravdová láska je opětovaná. Mou jedinou touhou je, aby duše odpověděly na mou lásku, aby – uschopněny darem Ducha Svatého – rázem pochopily, co je od nich vyžadováno, aby mohly být součástí mého království.

Posílám vám posly, aby se vám dostalo jasného pochopení. Přijetí Pravdy v každodenním životě však pro vás není jednoduché kvůli existujícímu zmatení. Mému Slovu se neustále odporuje, je znovu a znovu zkoumáno, analyzováno, vyhodnocováno a nepochopeno, což dělá těžkým držet se pravého Božího Slova. Prohlásíte-li otevřeně, že věříte v mé Slovo, mé učení a v mé svátosti, pak si z vás kvůli tomu budou brzy tropit žerty.

Mnozí samozvaní církevní učenci budou brzy zpochybňovat moji pravou totožnost a existenci Nejsvětější Trojice. Použijí velkolepou argumentaci, aby vás oslepili vůči pravému Božímu Slovu, a použijí všechny druhy teologických zdůvodnění na důkaz, že všechna náboženství jsou stejná. Brzy odmítnou Pravdu – Slovo Boží. Znesvětí Slovo Boží komplikovaným a rozporuplným učením a lidé chodící do kostela, a to všude, z toho nebudou moudří, jelikož budou krmeni nesmysly. Mé Slovo bude skryto a ponecháno zapadat prachem. Mějte vždy na paměti, že mé Slovo musí být chápáno tak, jak vám bylo dáno. Podrobnosti o mém božství a tajemství Boha nebyly lidstvu odhaleny, protože tak tomu nemělo být před počátkem nové éry pokoje. Brzy přijde muž a řekne, že vám odhalí pravdu o mé existenci a podrobnostech mého Druhého příchodu. Nadchne svět. Pak prohlásí, že je Já. Mnozí mu uvěří, protože nebudou chápat Slovo, jak bylo dáno v Bibli svaté.

Já, Ježíš Kristus, opět přijdu, abych soudil živé i mrtvé, a nebude to, ani být nemůže, na této zemi.

Váš Ježíš