Bude to největší den od stvoření Adama a Evy

Pátek, 13. června 2014 v 22:20

Má vroucně milovaná dcero, můj čas je velmi blízko, a proto je důležité, aby se každý jednotlivec ve světě připravil, jako kdyby měl být v každém okamžiku vzat z tohoto života. Neignorujte mé volání, protože ti, kdo se nestačí připravit na Velký den, budou zanecháni ve velké trýzni.

V den mého Druhého příchodu, kterému bude předcházet Varování, kterým světu ukážu, kdo Já jsem, musíte být připraveni. Přijdu pro všechny, abych vás vzal do dokonalého, nového a nádherného ráje. Nechci nikoho vyloučit. Každý z vás je milované Boží dítě. Ti, kdo si nejsou vědomi svého původu, okamžitě poznají, kdo Já jsem. Neboť to bude vycházet z hluboce zakořeněného lidského instinktu, právě tak jako dítě, které, odděleno od svých přirozených rodičů, pozná své pokrevní příbuzné, i kdyby to trvalo celý život, než se sejdou. Pocítí to přirozeně, a pro ty, kteří mají vřelé srdce, poslední okamžik bude naplněn radostnou láskou. Nemáte se čeho bát.

Vy, kdo jste si vybrali věřit ve falešné bohy a kdo neuznáváte Trojjediného Boha, Mě nepřijmete snadno, protože jste Mě vždy odmítali. Přesto vás k sobě přitáhnu a obejmu vás. Moc Boha sestoupí na vás skrze dar Ducha Svatého a vy zjistíte, že je těžké se ode Mne odvrátit. A tak všichni, kdo Mě uvidí, včetně těch, kteří Mě v tomto životě odmítali, většina z vás v té chvíli pochopí Pravdu. Dovolíte Mi vás přitáhnout do mé svaté náruče.

Pozvednu vás všechny, ve chvilce, v mžiku oka, do mého nového království. A pak začne začátek konce. Duše, které zbožňovaly šelmu a oddaly se tělem, myslí a duší Satanovi a staly se jeho snaživými agenty, nebudou mít kam se obrátit, kam se schovat a budou ponechány bez pomoci, neboť Satan je opustí. Neboť tehdy bude Satan uvržen do propasti a jeho moc v tomto okamžiku zcela zmizí. Těmto duším říkám: Dokonce i v této fázi vám projevím milosrdenství. Musíte ke Mně volat a říct:

Ježíši, pomoz mi. Ježíši, odpusť mi všechny mé hříchy.

A Já i vás pozvednu do mého Nového ráje.

Zachráním každou duši, která bude ke Mně volat těsně před tím, než se obloha uzavře, hory se zhroutí a moře zalije zemi, a pak nebe zmizí spolu se starou zemí. Vyvstane můj Nový ráj, nové nebe a země, taková, jako byla stvořena pro Adama a Evu, a všichni se budou radovat. Neboť to bude největší den od doby, kdy Bůh stvořil Adama a Evu. Nikdy neztrácejte naději a vzpomeňte si na to, co vám teď říkám.

Mé milosrdenství je tak velké, že dokonce i ti, kdo prodali své duše ďáblu, budou zachráněni, pokud si tak budou přát tím, že budou ke Mně volat v Poslední den. I oni mohou žít věčný život velké slávy se všemi Božími dětmi. Tento Nový ráj je vaše právoplatné dědictví. Nepromarněte je pro falešné a prázdné Satanovy sliby.

Miluji vás všechny. Uchovejte si mou lásku stále uzavřenou v srdci a Já vás vždy ochráním od zla.

Váš Ježíš