Budete-li se modlit tuto novou litanii během času velkých zkoušek, poskytnu vám úlevu

Středa, 8. ledna 2014 v 21:15

Má vroucně milovaná dcero, musí být oznámeno, že vy všichni, budete-li bránit Boží Slovo v temných časech, budete ode Mne potřebovat každou milost, máte-li zůstat pevně stát. Když Mě zavoláte, abych zaplavil vaše duše svými zvláštními milostmi, tak shledáte, že je jednodušší Mě následovat.

Odkazuji všem statečným a věrným duším tyto zvláštní milosti. Budete-li se modlit tuto novou litanii během času velkých zkoušek, poskytnu vám úlevu.

Litanie (6): O dar milostí

Ó nejdražší Ježíši, můj milovaný Spasiteli,

naplň mě svou láskou.

Naplň mě svou silou.

Naplň mě svou moudrostí.

Naplň mě svou vytrvalostí.

Naplň mě svou pokorou.

Naplň mě svou odvahou.

Naplň mě svým zanícením.

Amen.

Duším, které se budou modlit tuto litanii v časech pronásledování: Vězte, že na vás vyliji tyto milosti. Stanete se klidnějšími, silnějšími a odvážnějšími, až ponesete můj těžký kříž k branám nového nebe a nové země. A co je nejdůležitější, nepodlehnete zastrašování, kterému možná budete muset čelit v mém svatém jménu.

Budete kráčet pevně a důstojně, až budete pokračovat v prosazování Božího Slova. Každý, kdo odpoví na tuto výzvu a bude se modlit tuto mimořádnou litanii, pocítí ve svém srdci radost, která tam předtím nebyla. Budete se také cítit sebejistí s vědomím, že jste byli požehnáni mocí Ducha Svatého a v srdci vám bude vždy vládnout Pravda.

Miluji vás a žehnám nyní každému z vás – ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého.

Váš Ježíš