Budete právě tak vinni jako ti, kdo byli zodpovědní za to, že Mě předali mým katům

Středa, 28. května 2014 v 08:40

Má vroucně milovaná dcero, můj slib, že přijdu znovu, se naplní. Nic nemůže zabránit mému Druhému příchodu, ale přesto ti, kteří vědí, kdo Já jsem a kteří pracují pro moji odplatu s otevřeným a ochotným srdcem, věří, že mohou ničit duše před tímto Velkým dnem.

Vy, moji nepřátelé, vězte toto: Znám vás. Dokážu vidět vaše duše. Mohu vidět, jaké zlo sídlí ve vašich srdcích. Umím také vidět dobrotu, která spolu s ním ve vás spočívá. Vyslechněte Mě, protože vám odhaluji Pravdu o tom, co má přijít.

Jestliže Mě milujete, budete přesvědčováni, abyste to nedělali.

Jestliže věříte v mé učení, budete vyzváni, abyste věřili v novou falešnou náhražku.

Jestliže věříte, že k vám promlouvám skrze tato poselství, budete přesvědčováni Zlým, že tato slova nepocházejí ode Mne. Budete proto pokoušeni, abyste Mě zradili, a budete to dělat pronásledováním mých služebníků, kteří podporují tuto misi. Stanete se zrádci této mise, a jako takoví, budete stejně tak vinni, jako ti, kdo byli zodpovědní za to, že Mě předali mým katům.

Pokud Mi nenasloucháte, pak je to vaše věc a Já vás nepoženu k odpovědnosti, neboť vám nebudu nikdy vnucovat svou vůli. Je daleko lepší, když Mě ignorujete a následujete mé učení, než abyste působili utrpení jiným.

Teď, když mé plány k záchraně miliard duší začaly, vězte, že se povznesu nad vůli lidí, kteří Mi odporují. Nic – žádná slova – žádná jednání – žádné skutky – žádná zloba jakéhokoliv druhu – Mě nemůže zastavit v mém úsilí zachránit lidstvo. Ti, kdo stojí Bohu v cestě, budou bezmocní a nakonec přede Mnou v žalu padnou tváří k zemi v den, kdy přijdu soudit.

Váš Ježíš