Budoucí život

Sobota, 11. prosince 2010 v 09:15

Má vroucně milovaná dcero, teď už jsi připravená se pohnout kupředu a pokračovat v úkolu dokončení mé svaté Knihy Pravdy. Má dcero, prošla jsi očistou nutnou k tomu, abys dostala sílu k této práci.

Moje děti jsou polapeny v tomto světě dvou částí a neuvědomují si, že brzy se všechno sjednotí. Tyto dvě části zahrnují smutek a radost. Smutek existuje ve světě způsobem, který způsobuje hluboký chaos a beznaděj. Je to smutek, jenž je odlišný od všech ostatních od vzniku země.

Smutek, pociťovaný dnes, je založen na ztrátě, způsobené odnětím materiálních věcí. Je tu také touha po klidu těla, ducha a duše. Ten se dá dosáhnout jen pokorou, a přijetím a láskou mého Věčného Otce. Potom je tu radost. Usmívám se s láskou, když se mé děti smějí, usmívají a mají radost. To je dar ode Mne. Smích a radost jsou důležitými dary pro lidstvo, když jsou čisté a nejsou na úkor jiných.

Moje malověrné děti, vím, že je těžké se zastavit a říct si – vracím se zpět k Bohu. Mnoho z vás si uvědomuje, kdo je Věčný Otec. Jen málokdo chápe, že On bdí nad každým z nich každý jeden den jejich života. Usmívá se, směje se a prožívá velkou radost, když jsou jeho děti šťastné. Avšak nepohlíží s laskavostí na radost těch, nebo na jejich pokus o radost, když je dosažena bez lásky v jejich srdcích.

Stejně i Já, váš Spasitel Ježíš Kristus, vás – všechny moje děti – také miluji. Jsem jedno s mým Věčným Otcem. Usmívám se na vás všechny a doufám, že přijdete zpět ke Mně.

Pojďte ke Mně, mé děti, v jednotě a přibližte se ke Mně s otevřeným srdcem.

Poselství, která se vztahují k mému Druhému příchodu, vyvolávají v srdcích mnoha mých dětí strach. Není třeba se bát. To bude okamžik absolutní radosti, slávy a čistého štěstí, protože všechny ty, které obrátí svoje srdce ke Mně, vezmu do své náruče a budeme plakat slzami radosti.

Vy věřící, prosím, prosím, modlete se za ty, kteří nevěří, anebo sešli ze své cesty. Pastýř, jenž se stará o své stádo, se vždy bude neúnavně snažit najít ty ovce, které jsou ztracené. Radost z vítězství, které pociťuje, když se vrátí do svého stáda, je podobná pocitu, jaký zakouším, když se moje ztracené děti vrátí ke Mně.

Děti, i ve chvílích radosti a smíchu na této zemi, pamatujte prosím, na jednu věc. Není to než záblesk čistého štěstí a radosti, které budou existovat na nové zemi, až se znovu objeví ztracený ráj. Až se to stane, tak se vyvolení a všichni ti, kteří žijí spravedlivý život a věří ve svého Stvořitele, se sjednotí se znovu vzkříšenými mrtvými. Tito lidé, přátelé a rodina, kteří ze života odešli, se sjednotí se Mnou v této nové slavné věčnosti. Pamatujte si, děti, že je důležité nepovažovat tuto zemi za samozřejmost a ani nepředpokládat, že všechno na ní je pod vaší kontrolou. Protože tomu tak není. A přesto, že se i nadále oddáváte slibům, zklamáním, radostem a zázrakům, které vám poskytuje, nezapomínejte, že je jen dočasným místem. Dočasným jevištěm před vstupem do království mého Otce – nového nebe a země, které se sjednotí.

Poslední výzva, děti moje – modlete se ke Mně svými vlastními slovy. Proste Mě o vedení. Proste Mě, abych vám ukázal lásku a pravdu způsobem, jemuž porozumíte. Nestrkejte stále hlavu do písku, nebo se nebudete radovat z nádhery nové země.

Prázdná cesta do nicoty

Děti, které se Mi vysmívají a popírají Mě, budou tvrdit, že neexistuje život po tomto životě. Nechejte Mě, abych vás ujistil, že si nejen sami uzavírají přístup do ráje. Místo toho kráčejí po prázdné cestě do nicoty. V některých případech následují lež mistra klamu – Zlého – jenž se pohybuje tak tiše a s takovou smrtelnou obratností, že ti, kteří v něho nevěří, ho slepě následují do bran pekla, držíce se jeho ruky.

Mé utrpení v zahradě Getsemanské

Když moji věřící vidí tyto lidi, jak se arogantně vychloubají a jsou hrdí na svůj ateismus, tak pociťují strašné utrpení. Ti, kteří na sebe vzali můj kříž, pociťují smrtelnou agónii, kterou jsem prožíval v čase mého utrpení v Getsemanské zahradě. To je místo, kde jsem poznal, že i když podstoupím dobrovolně nejvyšší oběť tím, že přijmu smrt jako prostředek k tomu, aby moje děti dostaly možnost získat místo v království mého Otce, tak některým dětem to bude lhostejné. To Mi způsobovalo nejhorší agónii, kvůli níž jsem potil Krev. Hrůza, kterou jsem pociťoval kvůli těmto ztraceným duším, ve Mně přetrvává ještě i dnes.

Těm z vás, kteří se ptají – jestli jsi Bůh nebo Ježíš Kristus, pak jistě můžeš udělat všechno? Moje odpověď je – samozřejmě. Mimo jedinou věc. Nemohu zasahovat do vaší svobodné vůle, kterou jste dostali jako dar. Bude záviset na mých dětech, aby udělaly tuto konečnou volbu ze své vlastní vůle.

Váš milující Kristus

Váš Spasitel, Ježíš Kristus