„Bůh“, kterého budou hlásat, nebude můj milovaný Otec

Úterý, 25. února 2014 v 13:50

Má vroucně milovaná dcero, bylo předpověděno, že nenávist lidstva k Bohu na konci časů dosáhne nebývalých rozměrů. Tehdy lidé nebudou schopni rozlišit dobro od zla. Mnoho zmatku je zkazí a bude v nich panovat temnota duše, která jim přinese málo pokoje.

Bůh bude popírán. Já, jeho jednorozený Syn, budu zesměšňován a mé božství bude odmítáno. Všichni, kdo Mě milují, budou pokoušeni, aby se odvrátili od všeho, co jsem je učil. Každá osoba, která Mě popře, se to bude snažit ospravedlnit svými důvody. Těmi budou tyto: „Ježíš – řeknou – je pouhá figurka, prorok poslaný učit lidi Pravdu.“ Brzy uvěří, že moje božství byla lež a pouze věrnost Bohu – laskavému Bohu – je vše, co potřebují všechna náboženství, aby mohla být spojena v jedno.

Ten „bůh“, kterého budou hlásat, nebude můj milovaný Otec. Místo toho budou zbožňovat falešné duchy, maskované do podoby Božích andělů. Zatímco se svět bude radovat, vedle křesťanů, kteří Mi zůstali věrni, a židy, věrnými mému Otci, čas mého Druhého příchodu přijde tak náhle, že jen málo bude připravených. Pak budou pronásledovatelé umlčeni, zlí zničeni a ti, jejichž jména jsou v Knize živých, se sjednotí a budou žít život věčné slávy.

Váš Ježíš