Bůh Otec: Až se prosadí má vůle, zavládne pokoj

Pátek, 18. července 2014 v 15:52

Má nejdražší dcero, svět je můj a Já patřím všem Božím dětem. Já jsem váš.

Mé potomstvo bude čelit velkým otřesům, až pošlu své anděly vyvést mé věrné, a všechno zlo bude brzy vyhnáno. Budu drtit své nepřátele, dokud nevymizí každá stopa bolesti a zármutku, které lidstvo snáší. Už žádné slzy, žádný smutek, žádná bolest, neboť všechna moc bude moje.

Můj plán se již odvíjí, ačkoliv málo lidí si je toho vědomo. Ale řeknu vám toto: Setřete si své slzy. Nebojte se mého zásahu, neboť to bude má vůle, která se spojí s vůlí mých dětí – a to brzy. Až se prosadí má vůle, zavládne pokoj, nejen ve vašem srdci, ale i na zemi, stejně jako je v nebi. Důvěřujte Mi.

Nebojte se mé ruky, neboť jen ti, kdo Mě zcela odmítnou, budou trpět. Netoužím po pomstě a proniknu srdce dokonce i těch, kteří Mě proklínají. Mé milosrdenství způsobí, že jen velmi málo bude chtít být oddělenými ode Mne, až se dám poznat skrze svého Syna, Ježíše Krista. Slabí se stanou silnými. Bázliví odvážnými a ti, s nenávistí v srdci, budou prostoupeni mou láskou.

Miluji a toužím po všech svých dětech a kvůli tomu znovu získám své království s nejmenším možným utrpením.

Prosím, naprosto Mi důvěřujte. Neboť je blízko den, kdy jen Světlo mého božství bude panovat na zemi a všechen pokoj bude váš.

Váš Věčný Otec

Bůh Nejvyšší