Bůh Otec: Já jsem Pravda. Chopte se mé ruky a následujte Mě. Všechen život pochází ode Mne.

Čtvrtek, 3. července 2014 v 16:40

Má nejdražší dcero, člověk řídí svůj vlastní osud, protože mu byla dána svoboda volby jako můj dar.

Někteří si vyberou správnou cestu do mého nebeského království, která vede skrze mého jednorozeného Syna, Ježíše Krista. Jiní vybírají nemoudře. Kvůli darům člověku, které zahrnují inteligenci, vědění a svobodnou vůli, mnozí zpychnou. Jiní vyhledávají klam a velké hmotné dary, které umožňuje svět, až se jim nakonec stanou důležité jen jejich chvilkové touhy. Lpěním na sobeckém jednání a skutcích, a tím, že se stanou posedlí sami sebou a hledáním osobního uspokojení na úkor ostatních, se odsuzují k hříchu, který je zotročí.

Tím, že odmítnete přijmout dar věčného života, který přináším všem, kdo budou mít podíl na mém království, drahé děti, se ode Mne oddělíte navěky. Přicházím v tomto čase zasáhnout, protože sebestřednost vyhladila ve světě všechnu lásku ke Mně ve vašem srdci. Přijdu a přinesu vám Pravdu, poznání mého království a připomenu vám dvě dané volby. První volbou je přijmout moji milosrdnou ruku a žít úžasným životem a sdílet božský život v mém novém království. Druhou volbou je vybrat si věčnou temnotu a stát se otroky propasti, kde Satan zůstane navždy.

Tak mnoho vás odmítá moji lásku, poznání, které jsem vám dal svým svatým Slovem a varování, která vám předali proroci. Nevěřte, že dnešní svět se nějak liší od dosavadních časů Země. Lidé se nezměnili. Hřích je stále vaší kletbou, a jen tím, že budete bojovat s nepřítelem – jenž vám přináší trápení a smutek – se stanete schopni přijmout život, který jsem pro vás stvořil.

Naslouchejte teď, když vám připomínám svůj slib. Stvořil jsem věčný ráj, který vám náleží. Poskytne vám věčný život těla a duše. Čeká na vás. Nepromarněte své dědictví. Učiníte-li to, zlomí Mi to srdce a tohoto rozhodnutí budete navždy litovat.

Slyšte nyní mé volání, neboť sešlu veškerá znamení, každý zázrak a každou milost k probuzení vašeho otupělého srdce, dokud vás nevyburcuji k poznání Pravdy.

Já jsem Pravda. Chopte se mé ruky a následujte Mě. Všechen život pochází ode Mne.

Váš Věčný Otec

Bůh Nejvyšší