Bůh Otec: Milujte Mě, jako Já miluji vás

Středa, 10. září 2014 v 03:30

Má nejdražší dcero, ať je známo, že vždy, když člověk proti Mně zhřeší, Já mu odpustím. Hřích ho může ode Mne oddělit, ale Já hříšníka i přesto miluji. Ať je známo, že Já miluji i ty, kteří si Mě nevšímají. Přeji si, aby všichni, kdo mohou mít pocit, že Já neexistuji, nyní naslouchali.

Já jsem vám nadosah. Prosím, volejte ke Mně. Chci vás. Miluji vás. Potřebuji vás, protože jste částí mého Těla. A protože jste částí mého Těla, cítím se bezradný, když Mi neodpovídáte. Jako rodič, který dává život dítěti, čekám na vaši odpověď. Malé dítě přirozeně odpovídá rodiči. Rodič přirozeně miluje své dítě, neboť to je část daru, který jsem udělil lidstvu.

Já jsem váš Otec. Já jsem váš Stvořitel. Já jsem, Který jsem. Cožpak nevíte, že vás všechny miluji s touhou, kterou znají jen ti, kdo se stali rodiči? Pláču slzami velkého žalu, když nevíte, kdo Já jsem. Mé srdce je těžké, když k vám nyní volám. Milujte Mě, jako Já miluji vás.

Váš Věčný Otec

Bůh Nejvyšší