Bůh Otec: Moc Nejsvětější Trojice je člověku nedostupná

Středa, 11. června 2014 v 12.25

Má nejdražší dcero, přál bych si, aby každý z vás odpověděl v tomto čase na volání Nejsvětější Trojice. Moc Nejsvětější Trojice je člověku nedostupná a z milosti své lásky se skláním k lidem s hlásáním Pravdy.

Neobávejte se svého Otce, neboť Já jsem váš a vy jste moji. Všechna moc je v mých rukou a dělám velké výjimky pro sjednocení světa. Mnohým duším jsem lhostejný. Vyhýbají se Mi, popírají moji existenci a urážejí mé božství falešnými bohy, ulitými ze zlata, kterým dávají přednost přede Mnou. Vše utvořené z hlíny bude nahrazeno obnovenou existencí. Nic na zemi není věčné. Vše se obrátí v prach. Všechno, co je věčné, není z vašeho světa. Stvořil jsem člověka ke své podobě. Vdechl jsem mu život a obdařil jsem vás dechem a Já jsem tím, kdo ho zase odejme. Já jsem na počátku i u konce všeho a žádný člověk Mi nemůže, a ani nebude diktovat, jak budu sjednocovat své děti. To je moje věc – ne vaše. Mé plány na spásu duší – dobrých, zlých a ubohých, nebudou zničeny. Možná narušeny, ale nikdy zničeny, neboť bude vše, co řeknu a také se stane vše, co si přeji.

Znám každého z vás, protože jste byli zrozeni z mé lásky. Ať už jsou vaše poměry jakékoliv, vznikly kvůli božské prozřetelnosti, a pro všechno je nějaký důvod. Ti, kdo Mě neznají, jsou také moji, neboť jsem vás stvořil. Nevyvinuli jste se z druhů. Věřit tomu je klamat sám sebe a slouží to jen jako prostředek, vsazený do vašich srdcí podvodníkem, abyste Mě popírali. Popíráním Mne, svého Věčného Otce, popíráte věčnou spásu. A popíráním pravdy mé existence oddělíte sami sebe od existence věčné slávy.

Všechna milost je moje. Nešetřím svou milostí na těch, jejichž srdce jsou čistá, kteří mají lásku v duších, protože Mi umožnili do nich vstoupit. Hlavní překážkou k obdržení věčného života je pýcha lidstva. Pýcha je jedinou největší překážkou k vašemu sjednocení se Mnou. Můžete Mě znát skrze mého Syna, rozumět mému Slovu, ale neuvádíte ve skutek, čemu jste byli učeni. Láska pochází ode Mne. Je-li v duši pýcha, láska v ní umírá a je nahrazena nenávistí. Pýcha pochází od Satana a je Mi odporná, stejně jako mučivá.

Dejte se Mnou milovat přijetím mého Slova a darů, které jsem dal světu skrze největší oběť smrti mého Syna na kříži. Dal jsem vám život. Dal jsem vám sám sebe skrze zjevení svého Syna. Ponížil jsem se pokorně před vámi pro přemožení hříchu pýchy. Učil jsem vás skrze proroky. Dal jsem vám dar svobodné vůle, ale vy jste jej zneužili k uspokojení vaší vlastní smyslnosti a vašich tužeb. Dar svobodné vůle má dvojí účel – dát vám svobodu volby, abyste ke Mně nepřicházeli ze strachu, ale z lásky, a zvítězili nad mocí ďábla.

Je to vaše svobodná vůle, po níž Satan prahne ze všeho nejvíc a použije každý klam, aby vás přiměl mu ji předat. Když to duše udělají hříchem pýchy, praktikami New Age a okultismem, budou zotročeny Zlým. Pak v duších, které mu předaly svou svobodnou vůli, projeví každou ze svých vlastností. Poznáte je podle jejich chování. Ale jedno znamení, že jejich svobodná vůle byla dána Zlému, je, že tyto duše se stále snaží veřejně se vysmívat mému Synu, Ježíši Kristu, a jeho Matce, Neposkvrněné Panně Marii, Matce světa. Satan pohrdá oběma.

Použijete-li místo toho svobodnou vůli, kterou jsem vám dal, pro dobro vaší duše a k vzájemné lásce, bude to mocný prostředek, jímž oslabíte moc Satana. Ale jsou to ty duše, odevzdávající Mně, skrze mého Syna, Ježíše Krista, dar své svobodné vůle, kterým Mi dají nejmocnější dar ze všech. Pomocí těchto duší porazím Zlého a ony se stanou prostředky, jimiž mohu zachránit duše těch, co se ode Mne úplně oddělili.

To je můj slib. Zachráním duše i v nejbeznadějnějších případech kvůli obětem těch, kdo Mi dají tento dar své svobodné vůle prostřednictvím mého Syna, Ježíše Krista.

Váš Věčný Otec

Bůh Nejvyšší