Bůh Otec: Otřu vám slzy, sjednotím svět a přinesu mír

Neděle, 24. srpna 2014 v 17:15

Má nejdražší dcero, opravdu zná člověk míru mé lásky k mým dětem? Ví, že s láskou může přijít strašná bolest? Láska, která je čistá, může způsobit velkou bolest, když je odmítnuta.

Já miluji své děti, mé stvoření, mé tělo a krev. Proto cítím velkou bolest z toho, jakým způsobem hřích vytvořil rozdělení mezi mými dětmi a Mnou, jejich věčným Otcem. Pláču, když vidím jejich vzájemnou nenávist, která dokáže tlít v jejich srdci. Pláču, když jsem svědkem hříchu smyslnosti, závisti, pýchy, chtivosti a jejich touhy vzájemně se překonávat, a zranění a utrpení, která si navzájem způsobují.

Když berou život, který jsem člověku odkázal, má bolest je tak velká, že vykřiknu takovou trýzní, že celému nebi spolu se Mnou vytrysknou slzy zármutku. Můj čas přijde brzy, a až uslyšíte o válkách, morových ranách, hladomoru a množících se zemětřeseních, vězte, že pak přijde hodina, kdy řeknu – dost!

Vyženu bezbožné jediným dechem, vrahy jen zašeptáním a mé nepřátele v mžiku oka. Pak oznámím hodinu, čas pro mého Syna, aby si vyžádal své právoplatné království.

Otřu vám slzy, sjednotím svět a přinesu mír, vyženu ty, kdo pronásledovali mé děti a přivedu do světla mého království ty, kdo trpěli v mém jménu, neboť budou oslaveni v mém novém království na zemi.

Připravte se, mé děti, neboť radostný život v mém Novém ráji bude brzy váš. Utrpení na zemi skončí a slzy smutku budou nahrazeny slzami radosti. To je můj slib. A tak až budete cítit, že už nemůžete dál, vězte, že čas k úsvitu nové éry je blízko.

Váš Věčný Otec

Bůh Nejvyšší