Bůh Otec: Přeji si, abyste přijali Pravdu s láskou a důvěrou, a ne s pochybnostmi v srdci

Úterý, 4. února 2014 v 15:00

Má nejdražší dcero, dnes je mimořádný den, protože jsem konečně dostal dar tvého úplného přijetí této mise.

Když se dotknu srdce duší, k nimž volám, abych oznámil mé Slovo, je to pro vybranou duši zdrcující. Má přítomnost šokuje, stejně jako uklidňuje. Způsobí obrovský otřes, a to vyžaduje od duše naprostou důvěru. Nahání to hrůzu všem, kdo jsou svědky mého zásahu, protože to vyžaduje velkou soudnost kvůli konfliktu citových hnutí, které v duši vzniknou.

Zpočátku duše ochabne z mocného vlivu přítomnosti Ducha Svatého a tělo jakoby ztěžkne. Smysly jsou zjitřeny a intelekt je utlumený. Krátce na to vyvstane přirozená potřeba zpochybnit, co se stalo, a mohou se dostavit pochybnosti. Ale přítomnost Ducha Svatého je neproniknutelná a takovou zůstane tak dlouho, dokud má vůle nebude vykonána, dokud duše přijímá, co se od ní očekává. Potom touha po jasnosti, spolu s potřebou ujištění se zmocní duše. A zatímco hledá útěchu a odvahu, síla Ducha Svatého nemůže být přerušena, zastavena nebo zadržena.

Svolnost duše umožnit stát se nástrojem Ducha Svatého k hlásání Pravdy znamená, že je bezmocná ovlivnit Slovo, vměšovat se do něj, nebo je pozměnit jakýmkoliv způsobem.

Lidský intelekt s ní čas od času bojuje. Zatímco je duše uklidňována Duchem Svatým a už se Ho neobává, zbývá pro duši vždy naděje, že až mise skončí, život bude pokračovat jako dříve. Ale samozřejmě to tak není vždy. Tak i tato moje mise na shromáždění a vzetí mých děti do bezpečí mého světa bez konce, neskončí. Potrvá až do Posledního dne. Teď, když jsi přijala tuto skutečnost a už netoužíš po žádné jiné možnosti, můžeš, má dcero, konečně najít pokoj ve svém srdci.

Děti, jen tehdy, když přijmete můj dar Knihy Pravdy světu, dojdete pokoje v srdci. Jen tehdy, když přijmete, že Já, Nejvyšší Bůh – vše, co je, a co bude – hovořím v tomto čase k světu, dokážete Mi zcela důvěřovat.

Přeji si, abyste přijali Pravdu s láskou a důvěrou, a ne s pochybnostmi v srdci. Když to učiníte, zaplavím vás mým pokojem a láskou. Jen pak budete naplněni radostí a štěstím. Jen pak budete svobodní.

Váš Otec

Bůh Nejvyšší