Bůh Otec: Přijdu shromáždit věřící. Můj čas nastane brzy, jelikož milosrdenství mého Syna je již téměř u vás

Pondělí, 13. ledna 2014 v 16:56

Jsem Bůh Otec. Jsem, Který jsem. Jsem váš Stvořitel – Alfa a Omega.

Má nejdražší dcero, naslouchej Mi, jelikož oznamuji svůj zásah k zabránění zničení lidské rasy.

Když neslyšíte zlo – neznamená to, že neexistuje. Plánuje se strašlivý čin k vyvolání války s jediným cílem zahubit největší možný počet lidí. Lidská schopnost učinit zlé skutky mým dětem, nebyla nikdy větší. Lidská dovednost vyrábět technologie nebyla nikdy dokonalejší, ale tato znalost je v širokém měřítku zneužívána a plány k ovládnutí všech oblastí vašich životů jsou již v pokročilém stadiu.

Oni, moji nepřátelé, chtějí kontrolovat, co jíte, pijete a vše, co děláte pro šíření Pravdy, kterou jsem vám dal. Neustanou až do dne, kdy budou ovládat vaše země, finance a zdraví. Zatímco tyto plány se stávají zřejmými, ovládnou také všechna náboženství. Protože tak mnoho lidí nevěří v mou existenci, bude jen málo odporu proti jejich úskočným plánům, jak Mi ukrást duše.

Věří-li člověk, že může vzdorovat Bohu, pak opravdu neví, kdo jsem. Neví-li, kdo jsem, potom neví nic. Jeho srdce ztvrdlo, jeho intelekt se otupil a jeho duše ztěžkla.

Kdo se ode Mne vzdaluje, je ztracen. Kdo bojuje proti Mně se záměrem krást duše mých dětí, je pro Mne mrtev a jeho osud je zpečetěn.

Nyní zasáhnu k zastavení tohoto děsivého, strašného zvěrstva, než ho spáchají. Potom, až to udělám, otevřu vám oči, pohnu vám srdcem a naplním vás údivem. Brzy odhalím Pravdu, protože tak mnozí už v ni nevěří.

Jsem vše, co je a bude. Jsem váš Otec, vševědoucí, vševidoucí, bezmezná láska a milosrdenství. Přijdu shromáždit věřící. Můj čas nastane brzy, jelikož milosrdenství mého Syna je již téměř u vás.

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší