Bůh Otec: Svobodná vůle, daná lidstvu, způsobila, že se Mi mnoho mých dětí vzdálilo

Úterý, 21. ledna 2014 v 15:44

Má nejdražší dcero, má vůle se stane, neboť čas svobodné volby lidí jednat podle svých vlastních přání, se chýlí ke konci.

Dal jsem lidem svobodnou vůli. Je to dar. Zanechal jsem tento dar, spolu s mnoha ostatními, svým dětem. I když si vybraly řídit se svou vlastní vůlí spíše než tím, co jsem si pro ně přál, stále respektuji jejich svobodnou vůli.

Miluji své děti bezpodmínečně. Nikdy bych nedokázal nemilovat je, přestože Mě tolika způsoby urážejí. Svobodná vůle, daná lidem, způsobila, že se Mi mnoho mých dětí vzdálilo za třpytnými sliby, jimiž jsou každý den pokoušeny touhami po kráse, bohatství, slávě a moci a které je ode Mne odvádějí.

Já jsem jejich útočiště, ale nerozumějí tomu. Ve Mně najdou počátek i konec všeho, co jim může přinést potěšení, pokoj a lásku.

Jelikož svobodou vůli, kterou jsem lidem dal, Zlý zneužil, aby je svedl, vezmu všechny hříšníky zpět do svého království, až poznají, že vše, co hledali v touze po pokoji, je nemohlo naplnit. Už blízko je čas, kdy mé království bude dokončeno. Duše pocítí – to vám slibuji – nutkání přiběhnout ke Mně, svému milovanému Otci, až ten čas přijde. Pak shodí pavučiny ze svých očí, ztvrdlé ulity ze srdcí a temnotu z duší, a vyhledají Mě.

Mé děti, vždy důvěřujte mé velké lásce ke každému z vás, neboť jak by tomu mohlo být jinak? Jste moji, jako mé tělo, část mého srdce. Odstrčit vás, vyhnat vás, by bylo, jako kdybych ztratil kus sebe samého. Až tedy budu naposledy volat, po všech opatřeních k získání vašich srdcí – spěchejte. Budu čekat. Uchopím vás a vnesu do svého svatého království, pryč od všeho zla.

V ten den zapomenete svou vůli a budete propojeni s mojí, protože už vám nebude k užitku, nebude vás vůbec zajímat, neboť až přijdete domů, ke Mně, budeme spojeni jako jeden.

Váš milovaný Otec

Bůh Nejvyšší