Kniha Pravdy

Modlitba Zlého děsí

Modlitba Zlého děsí

Čtvrtek, 12. února 2015 v 18:00Má vroucně milovaná dcero, prosím všechny křesťany v každé části světa, aby trávili více času v modlitbě, aby měli moc zvítězit nad hříchem, který rdousí svět a v následku přináší bolest a útrapy všeho druhu.Hřích může být zničen...

číst více

Modlete se za ochranu církve mého Syna

Úterý, 10. února 2015 v 14:36Mé drahé děti, je důležité, abyste se všichni modlili modlitby modlitební kampaně a můj nejsvětější růženec jako součást svých každodenních modliteb. Můžete si zvolit jakékoliv modlitby, které si vyberete, ne nutně všechny, ale ty, které...

číst více

Duch zla je mocnější než vůle člověka

Neděle, 8. února 2015 v 20:31Má vroucně milovaná dcero, tím jak Duch Svatý proniká skrze tato poselství, mé Slovo, jako za mého času na zemi, se šíří jako blesk. Rychlost šíření Ducha Svatého je pro smrtelného člověka nepochopitelná. A jakmile Duch Utěšitel z moci...

číst více

Enoch a Eliáš nepřijdou v těle

Čtvrtek, 29. ledna 2015 v 21:30Má vroucně milovaná dcero, budou to římští katolíci a židé, kdo budou čelit největšímu protivenství v přicházejících časech. Budou trpět diskriminací, protivenstvím a nenávistí, až bude odpadlictví svírat lidstvo. Jejich hlasy budou...

číst více
Bibli svatou bude téměř nemožné sehnat

Bibli svatou bude téměř nemožné sehnat

Středa, 28. ledna 2015 v 17:00Má vroucně milovaná dcero, byl jsem vyhozen do pustiny a cítím se mizerně v zármutku nad tím, jak je křesťanství ve světě očerňováno.Můj hlas je už jen šepotem mezi řevem šelmy a těmi, kdo Mnou pohrdají. Tyto hlasy nespokojenosti se ještě...

číst více
Buď Mě milujete podle mého Slova, nebo vůbec

Buď Mě milujete podle mého Slova, nebo vůbec

Úterý, 27. ledna 2015 v 14:35Má vroucně milovaná dcero, rozum nebude hrát žádnou roli v mysli těch, co budou zuřivě odmítat svaté Slovo Boží, včetně těch, kdo jsou i tak proti Mně a těch, co nejsou Slovu zcela věrni. Můžete říci pouze, že jste moji jako jedno tělo –...

číst více