Kniha Pravdy

Bůh je všudypřítomný – je všude

Čtvrtek, 22. ledna 2015 v 20:20Má vroucně milovaná dcero, odpadlictví sevřelo svět a svými chapadly proniká do každého náboženství, které uznává Mě, Ježíše Krista, stejně jako do těch, které uznávají mého milovaného Otce.Ti, kdo rozšiřují odpadlictví, to dělají...

číst více

S moudrostí přichází schopnost vidět Pravdu

Středa, 21. ledna 2015 v 20:24Má vroucně milovaná dcero, moudrost je dar, daný člověku mocí Ducha Svatého. Přes veškeré bohatství, které lze získat, moc a vzácné kameny sebrané na zemi, nemá člověk nic, nemá-li dar moudrosti.S moudrostí přichází schopnost vidět...

číst více

Panna Maria: Lidé si zvolí svůj vlastní osud

Úterý, 20. ledna 2015 v 15:30Mé drahé děti, zakrátko dojde k obrovskému podvodu, který pokryje svět jako opona. Tento klam téměř vyhladí Pravdu, ale ti, kdo jsou požehnaní Světlem milosti mého Syna, prohlédnou lži, zakrývající Slovo Boží.Od stvoření člověka nedovolil...

číst více

Potřebuji vás stejně, jako i vy potřebujete Mne

Sobota, 17. ledna 2015 v 18:18Má vroucně milovaná dcero, Já jsem to, váš Ježíš, váš Vykupitel, kdo mluví.Mnozí lidé, kteří čtou tato poselství, mají strach. Strach s sebou přináší určitý druh nenávisti, protože tak mnoho lidí Mě nechce uznat. Strach je pochopitelný,...

číst více
Omlouvají hřích, aby nemuseli změnit svůj život

Omlouvají hřích, aby nemuseli změnit svůj život

Pátek, 16. ledna 2015 v 11:10Má vroucně milovaná dcero, má vůle nemůže být nikdy přemožena, neboť je věčná.Člověk se Bohu vzpíral mnohými způsoby, když se ale lidská vůle prolne s vůlí Boží, všichni, kteří s Boží vůlí bojují, přijdou o všechno. Lidé něžného srdce a...

číst více

Důvěra je klíčem k opravdové lásce

Středa, 14. ledna 2015 v 15:40Má vroucně milovaná dcero, když dítě od milujících rodičů cítí lásku, bude vychováno s báječným pocitem pohodlí a důvěrnosti.Láska mezi dítětem – šťastným, že má milující rodiče – a rodinou vychází z hluboce zakořeněného pocitu důvěry....

číst více
Kde chybí láska, tam v duši nejsem

Kde chybí láska, tam v duši nejsem

Pátek, 9. ledna 2015 v 15:30Má vroucně milovaná dcero, je čas, aby se proti projevům pohrdání miliard lidí Pravdou – svatým Božím Slovem, spojili křesťané celého světa.Každý hřích proti Bohu je nyní považován jako pro Mne přijatelný. Mně odporné hříchy budou už brzy...

číst více

Hromy a blesky sestoupí na Pánův chrám

Sobota, 3. ledna 2015 v 20:20Má vroucně milovaná dcero, když Bůh dal světu Pravdu skrze proroky, byl to z jeho strany čin milosrdenství. Tak mnozí na Boha natolik zapomněli, zbožňovali falešné bohy – kteří přicházejí z hierarchie Satana – že začali věřit ve svou...

číst více

Jediné nebezpečí pro lidstvo je sám člověk

Čtvrtek, 1. ledna 2015 v 23:50Má vroucně milovaná dcero, člověk, jenž vytrvá v modlitbě, se Mi stane bližším.S mnohým zmatením ve světě i v mé církvi bude pro lidstvo výzvou dokázat rozlišovat mezi dobrem a zlem v Božích očích. Leč mnoho křesťanů ode Mne vzdálí nová,...

číst více