Celosvětová křížová výprava Ježíš lidstvu sobota 6. 5. 2023 od 15:00

Ave Maria!

Drazí,

jste zváni, abyste se v sobotu 6. května 2023 od 15:00 hodin zúčastnili celosvětové křížové výpravy Ježíš lidstvu

Odevzdání se do svaté vůle Boží a za dary lásky, pokory a rozlišování

Pokud nejste registrováni, zaregistrujte se zde: https://bit.ly/JTMGlobal06May2023

WEBINAR ID: 815 4930 9370

Přijďte a připojte se k nám, když se modlíme v navazující křížové výpravě modliteb po předchozím duchovním cvičení za dary lásky, pokory a rozlišování v našem každodenním životě, abychom pomohli Ježíši v této závěrečné misi pro spásu duší.

Rychlost šíření Ducha Svatého je pro smrtelného člověka nepochopitelná. A jakmile Duch Utěšitel z moci Boží zaplaví duši pokorného srdce, duch zla ji bude všude pronásledovat. (Váš Ježíš, 8. února 2015)

Člověk Mi sám o sobě nikdy nedokáže dát takový dar, pokud mému Svatému Duchu nedovolí v něm přebývat. Až tehdy je schopen se povznést k dokonalosti, jež ho natolik změní, že jeho srdce a duše prolnou se Mnou. Pak mohu skrze své božství vykonat velké zázraky v této duši, která potom, co Mi zcela odevzdala svou důvěru, si stále ponechává své Bohem dané právo – svou svobodnou vůli. (Váš Ježíš, 25. srpna 2014)

Toto modlitební setkání bude v angličtině s živými překlady. (španělština, portugalština, němčina, francouzština, ruština, korejština, chorvatština, vietnamština, indonéština, albánština a holandština.

Pozvěte všechny své přátele a rodinu, aby se k nám přidali.

Ježíši, důvěřujeme Ti!

JTM Global