Celosvětová křížová výprava Modlitba ke cti Věčného Otce 9.9.2023

Ave Maria!

Drahá rodino Zbytku, jste zváni k účasti na celosvětové 60minutové křížové výpravě Ježíše lidstvu za účelem uctění Věčného Otce,

Já jsem váš Otec. Jsem, který jsem. Sobota 9. září v 15:00 hodin Středoevropského času

Pokud nejste registrováni, zaregistrujte se zde: https://bit.ly/JTMGlobal9September2023
WEBINAR ID:
841 8518 2437

Tato globální křížová výprava modliteb bude v angličtině s těmito živými překlady: němčina, španělština, francouzština, ruština, portugalština, korejština, vietnamština, indonéština, polština, albánština a slovenština.

January 25, 2015.“… Obklopím každou osobu všech ras, vyznání a náboženství Světlem mého Syna a mnozí Ho uvidí. Následkem toho se mnozí obrátí a budou prosit o právo žít věčný život v nádheře království mého Syna na zemi.…

… Já, váš milovaný Otec, Stvořitel všeho, co je a bude, vás prosím, abyste nepromarnili své dědické právo. Pokud to uděláte, budete pohlceni Satanem, jenž je nelítostný, stejně jako je lhář, podvodník a žalobník. Dostáváte dar, který nebyl udělen žádné generaci před vámi, a musíte se modlit, aby vám byly dány milosti přijmout moji přízeň.… Váš milovaný Otec, Bůh Nejvyšší”

Ježíši, důvěřujeme Ti!
JTM Global