Celosvětová křížová výprava modlitby Ježíš lidstvu 4.2.2023

Milý modlitební válečníku,

Ave Maria!

Milý modlitební válečníku křížové výpravy,

Jsi zván k účasti na modlitebním setkání Ježíš lidstvu na celosvětovou křížovou výpravu v sobotu 4. února 2023 ve 14:00 hodin SEČ (středoevropského času)

Pro registraci prosím klikni zde: https://bit.ly/JTM-FEB-4-Global-Prayer

Webinar ID: 858 6472 2126

Téma celého tohoto měsíce zní: PROSAZOVAT PRAVDU, JAK JE STANOVENA BOHEM, A MODLIT SE, ABY LIDÉ NEBYLI TLAČENI K PŘIJÍMÁNÍ NEPRAVD


…Modlete se o mou odvahu, abych vám mohl pomáhat, protože budete potřebovat ocelové nervy, abyste Mi zůstali věrni, až svět bude donucen se podrobit antikristu, v úplném odevzdání svobodné vůle. (Ježíš, 7. dubna 2014)

V mých očích můžete zůstat poslušní mé církvi na zemi jen tehdy, je-li prosazována Pravda. Nesmíte se nikdy bát hlásat Pravdu, protože jen Pravda vás osvobodí. (Ježíš, 14. ledna 2014)


Tato hodina modliteb celosvětové křížové výpravy bude v angličtině. Živý překlad bude k dispozici v: němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, ruštině, korejštině, vietnamštině, indonéštině, polštině, holandštině a rumunštině. Modlitební programy v dalších jazycích budou sdíleny během semináře, takže se k nám můžete přidat v modlitbě čtením připraveného materiálu.

Budeme se modlit svatý růženec, modlitby křížové výpravy a Korunku Božího milosrdenství za spásu všech hříšníků, včetně našich milovaných a našich přátel, kteří se obrátili zády k Pánu, a za triumf armády Zbytku.

Spojme svá srdce jako jedna rodina Ježíš lidstvu spolu s Pannou Marií, naší Matkou spásy, a obětujme své modlitby a posty za obrácení a spásu všech hříšníků.

Ježíši, důvěřujeme Ti!


JTM Global