Celosvětové křižácké modlitby 1.10.2022

Celosvětové modlitební tažení Ježíš lidstvu, 1. října 2022. 15:00 hodin (Středoevropského času)


Přihlašujte se zde:
https://bit.ly/JTMGlobal1October2022


Ave Maria!

Milý bojovníci,

Jste zváni k účasti Celosvětovém modlitebním tažení Ježíš lidstvu, 1. října 2022. 15:00 hodin (Středoevropského času)

Pokud nejste registrováni, zaregistrujte se zde: https://bit.ly/JTMGlobal1October2022

Tématem pro celý tento měsíc je ARMÁDA ZBYTKU CÍRKVE ZVÍTĚZÍ

Nesmíte dovolit strachu a obavám, aby vás odváděly od úlohy, kterou vám můj Syn předurčil. Kristova armáda zbytku [církve] zvítězí a přivede ve svých stopách miliardy duší, které stanou před trůnem Božím.

Jaké požehnání vám bylo dáno. Vy, kteří budete vést modlitební skupiny modlitební kampaně mého Syna a budete jim pomáhat, zachráníte miliardy duší. Tyto modlitby jsou jako žádné jiné, dané lidstvu jako dar se zvláštními milostmi s nimi spojenými. (Matka spásy, 31. ledna 2013)

Jen stateční a odvážní mezi vámi, kteří Mě milují nejvíce, povedou moji armádu ke spáse. Pod mým vedením přivedou do bezpečí miliardy duší. Proto se nikdy nesmíte vzdát. (Ježíš, 28. února 2013)

Tato hodina modliteb za globální křížové výpravy bude v angličtině. Živí překladatelé budou k dispozici v: němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, ruštině/ukrajinštině, korejštině, čínštině, polštině, rumunštině, maďarštině, italštině a vietnamštině. Modlitební programy v dalších jazycích budou sdíleny během setkání, takže se k nám můžete přidat v modlitbě čtením připraveného materiálu.

Budeme se modlit svatý růženec, modlitby modlitební kampaně a Korunku Božího milosrdenství za spásu všech hříšníků, včetně našich milovaných a přátel, kteří se obrátili zády k Pánu, a za triumf armády ostatků.

Spojme svá srdce jako jedena celosvětová rodina Ježíš lidstvu spolu s Pannou Marií, naší Matkou spásy, Královnou posvátného růžence a obětujme své modlitby a oběti za obrácení a spásu všech hříšníků.

Ježíši, důvěřujeme Ti!

Královno posvátného růžence, oroduj za nás!

JTM Global