Celosvětové modlitební setkání, 7. května 2022. 15:00

Zdrávas Maria!

Drazí Křižáci,

jste zváni k účasti na celosvětovém modlitebním setkání Ježíš lidstvu 7. května 2022 v sobotu v 15:00 Středoevropského času (Praha, SEČ)

Pokud nejste zaregistrováni, použijte tento odkaz: https://bit.ly/JTMGlobalMay7

Tématem tohoto měsíce je NAŠE MATKA SPÁSY: MATKA BOŽÍ A NAŠE VLASTNÍ MATKA.

Vstoupili jsme do měsíce května, který je zasvěcen Panně Marii. Zvláště tento měsíc Panně Marii z Fatimy. Na tolika místech po celém světě nás Panna Maria přišla pozvat k návratu k Bohu. Dne 13. května 1917, v Cova da Iria v Portugalsku tři malí pasáčci viděli a hovořili s Pannou Marií z nebe. Dala jim 3 poselství pro svět (2. jsou známé a 1. je stále skryté). Naučila je důležitosti modlitby a ukázala jim existenci pekla.

Děti od začátku cítily, že je Matkou Boží, naší Matkou. Začali činit pokání za ztracené duše a obětovali každou maličkost za spásu duší. Anděl je naučil krásnou modlitbu ODPUŠTĚNÍ

Můj BOŽE, věřím Ti, zbožňuji Tě, důvěřuji Ti a miluji Tě!

Prosím o odpuštění pro ty, kteří Ti nevěří,

nezbožňují Tě, nedůvěřují Ti a nemilují Tě.
Buďme jako tito tři malí pastýři… jako malé děti bezpečně v náručí Otce a obětujme Mu svá srdce.

Tato hodinka křižáckých modliteb bude v angličtině. Živý překlad bude k dispozici v: němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, ruštině/ukrajinštině, korejštině, čínštině, polština, maďarština, kantonština, italština a albánština.

Modlitební programy v dalších jazycích (češtině a slovenštině) budou sdíleny, abyste se k nám mohli připojit v modlitbě čtením připraveného materiálu.

Budeme se modlit svatý růženec, křižácké modlitby a Korunku Božího milosrdenství za obrácení všech hříšníků, včetně našich milovaných a přátel, kteří se obrátili zády k Bohu.

Spojme svá srdce do jednoty s Ježíšovou celosvětovou lidskou rodinou, a spolu s Pannou Marií, naší Matkou Spásy, Matkou Boží, naší vlastní Matkou obětujme své modlitby a oběti za obrácení všech hříšníků.

Ježíši, důvěřujeme Ti!

odkaz: https://bit.ly/JTMGlobalMay7

JTM Global