Celosvětové modlitební setkání Ježíš lidstvu 16. dubna od 15:00 hodin

Drazí,

Ave Maria!

Jste zváni k účasti na Celosvětovém modlitebním setkání Ježíš lidstvu 16. dubna od 15:00 hodin

Zaregistrujte se zde: https://bit.ly/JTMGlobalDivineMercy16April2023
Webinar ID: 883 5714 1826

Téma celého tohoto měsíce je: JEŽÍŠOVO BOŽSKÉ MILOSRDENSTVÍ

… čas pro mého Syna, aby vám odevzdal dar Božího milosrdenství, se blíží. Teď se musíš soustředit na svou misi zachraňovat duše. Nesmíš dovolit rozptýlením, aby odvrátily tvou pozornost od nejdůležitějšího úkolu – rozšiřování obrácení.

Nebesa se radují, protože tento Boží dar bude brzy předán s čistou láskou, kterou můj Syn má ve svém srdci, všem duším. Mé dítě, jak tato práce nabývá na intenzitě, tak i Zlý využívá každou příležitost, aby tě nepřestával mučit prostřednictvím různých lidí. Byla jsi poučena, abys mlčela a soustředila se jen na mého Syna. (Matka Spásy, Středa, 2. listopadu 2011 v 10:40)

Tato celosvětová křížová výprava bude v angličtině. Živý překlad bude k dispozici v: němčině, francouzštině, španělštině, portugalštině, ruštině, korejštině, češtině, vietnamštině, indonéštině, rumunštině a polštině. Modlitební programy budou sdíleny během setkání, takže se k nám můžete přidat v modlitbě čtením připraveného materiálu.

V tomto velikonočním období se budeme modlit svatý růženec, modlitby křížové výpravy a korunku Božího milosrdenství za spásu všech hříšníků.

Spojme svá srdce do jedné Ježíšovi lidské celosvětové rodiny spolu s Pannou Marií, naší Matkou spásy, a obětujme své modlitby a posty za obrácení a spásu všech hříšníků.

Ježíši, důvěřujeme Ti!

Aleluja!!! Z mrtvých vstal!

JTM Global