Celosvětové modlitební tažení Ježíš lidstvu 5. 11. 2022

Ave Maria!

Milý modlitbový bojovníku křížové výpravy,

Jsi zván k účasti na celosvětovém modlitebním tažení Ježíš lidstvu

5. listopadu 2022 v sobotu ve 14:00 hodin

Pokud nejste registrováni, zaregistrujte se zde: https://bit.ly/JTMGlobal5November2022

Téma pro celý tento měsíc je: ZA OCHRANU KŘESŤANŮ NA CELÉM SVĚTĚ V DOBĚ STRAŠNÉHO BOJE ZA OBRANU PRAVDY.

Vaše víra bude zesměšňována tím nejlstivějším způsobem a budete-li bránit mé Slovo, budete považováni za kruté, nevlídné a nesoucitné s nevěřícími v Boha. (Ježíš, 5. srpna 2013)

Když vám někdo ublíží, nabídněte Mi tuto zkoušku, neboť díky tomu mohu zachránit duše. Když jste rozrušení zápasy, kterým čelíte, a které nezvládáte, musíte Mi dovolit, abych vám vaše břímě odejmul. ( Ježíš, 21. listopadu 2012)

Tato hodina modliteb celosvětové křížové výpravy bude v angličtině. Živý překlad bude k dispozici ve: francouzštině, španělštině, portugalštině, ruštině/ukrajinštině, korejštině, čínštině, chorvatštině, češtině, indonéštině, kantonštině a holandštině.

Modlitební programy budou sdíleny během živého vysílání, takže se k nám můžete přidat v modlitbě čtením připraveného materiálu.

Budeme se modlit svatý růženec, modlitby křížové výpravy a Korunku Božího milosrdenství za spásu všech hříšníků, včetně našich milovaných a našich přátel, kteří se obrátili zády k Pánu, a za triumf armády Zbytku.

Spojme svá srdce jako jedna rodina Ježíš lidstvu spolu s Pannou Marií, naší Matkou spásy, a obětujme své modlitby a posty za obrácení a spásu všech hříšníků.

Ježíši, důvěřujeme Ti!

JTM Global