Celosvětové růžencové modlitební tažení 17.12.2022

Ježíš lidstvu: Celosvětové růžencové modlitební tažení

Přihlašte se na tento link: https://bit.ly/JTM-Global-Rosary

Výzva ke sjednocení v modlitbě

Mír s vámi!

Všichni jste zváni k účasti na křížové výpravě Ježíš lidstvu: Celosvětové růžencové modlitební tažení.

V poslušnosti pokynů Matky Spásy v Knize Pravdy se budeme modlit 4 tajemství svatého růžence. Globálně se sjednotíme na 6 modlitebních setkání z různých kontinentů, kdy se budeme modlit růženec v různých časových pásmech.

Naše Matka spásy v Knize pravdy zdůraznila důležitost modlitby svatého růžence v následujícím poselství přijatém 20. června 2012: „Mohu vám, spolu s mým Synem, dát milosti a ochranný kruh, který žádný padlý anděl nemůže přestoupit. Satan nemůže uškodit těm, nebo napadnout ty, kteří se každý den modlí můj svatý růženec. Když se pomodlíte tři, nebo více růženců, můžete rozšířit tuto ochranu na jiné. Kdyby jen sto lidí to mohlo udělat, mohli by zachránit svůj národ od nákazy, šířené Zlým. Děti, musíte se scházet a modlit se, abyste ochránili sami sebe.”

Ve zprávě z 8. prosince 2014 také říká:

V poselství z 8. prosince 2014 také říká: “…Pod mou ochranou vám bude dána úleva od útoků, kterým budou vystaveni všichni křesťané, kteří se budou snažit zůstat věrni mému Synu ve zkouškách, které leží před vámi. Můj Syn mi udělil moc rozdrtit hlavu hada, aby vás mohl přivést blíže k sobě. Přijměte moji ochranu a já odpovím všem, kdo mě budou prosit o pomoc.…”

Spojme svá srdce jako jedna rodina Ježíš lidstvu, spolu s Matkou spásy, v tomto boji za záchranu duší. Nabídneme jí všechny své modlitby s prosbou o její přímluvu a ochranu všech Božích dětí v každém národě proti zlu.

Přijďte prosím a pomozte nám sjednotit se v modlitbě po celém světě.

Ježíši, důvěřujeme Ti!

Kristova Armáda Zbytku zvítězí!

Pořadí hostitelských zemí

17/12 – Australie – Nový Zéland NZDT (9:30 hodin)

17/12 – Jihovýchodní Asie – Jižní Asie (14:00 hodin)

17/12 – Spojené království & Irsko (18:30 hodin)

17/12 – Evropské země SEČ (21:00 hodin)

18/12 – Země střední a jižní Ameriky (1:00 hodin)

18/12 – Země Severní Ameriky (3:00 hodin)