Celosvětové růžencové tažení: Svátek Panny Marie Fatimské 13.5.2022

Svátek Panny Marie Fatimské

Pochválen buď Ježíš Kristus a Panna Maria!

Milí modlitební bojovníci,

všichni jste zváni na svátek Panny Marie z Fatimy, abyste se zúčastnili celosvětových Křižáckých modliteb Ježíš lidstvu Za Triumf Neposkvrněného Srdce naší Matky Marie

v pátek 13. května 2022 od 22 hodin (SEČ) v evropských národních jazycích na tomto linku:

https://bit.ly/JTMGlobalEuropeMay13

Pochopit slova Matky Spásy z poselství 10. dubna 2012:

„.. čas k vítězství mého Neposkvrněného Srdce je blízko. Můj čas k rozdrcení hada se blíží….”

A uvěřit následujícím slovům naší Matky Spásy 30. března 2012: “Já jsem Přímluvkyně. Mým prostřednictvím přinesu vaše modlitby před mého drahého Syna….”

Budeme se modlit Křižáckou modlitbu 26 – Svatý růženec (čtyři tajemství)

Spojme se v modlitbě, abychom prosili o Triumf Neposkvrněného Srdce Panny Marie.

Proste a dostanete – to není můj planý slib…. Váš Ježíš, 3. května 2014″

Matko spásy, oroduj za nás!