Člověk lásku splácí láskou, stejně jako nenávist plodí nenávist

Sobota, 5. července 2014 v 17:46

Má vroucně milovaná dcero, dovol Mi dnes přinést světu velká požehnání tím, že každému národu udělím Ducha lásky skrze moc Ducha Svatého.

Tento dar lásky mnohé zahalí, včetně těch, kteří Mě nepřijímají, a svět bude svědkem velkých činů dobročinnosti. Až uslyšíte mluvit o takových zázracích, kdy národy pomohou jiným národům, které jsou ve velké nouzi, pak to přijměte jako znamení z nebes.

Má láska mnohé přivábí, protože se šíří tímto mým mimořádným zásahem v tomto mimořádném čase. Naslouchejte Mi, moji milovaní stoupenci, neboť chci, abyste věděli, že když se modlíte o pokoj, dám vám svůj pokoj. Když se modlíte, aby láska zvítězila nad nenávistí, dám vám svou lásku. Když se modlíte, abyste posílili svou víru, vyliju na vás svou lásku a vaše víra vzroste. Když vaše víra vzroste, budete mé Slovo šířit příkladem. Ukážete-li druhým bezpodmínečnou lásku, půjdete v mém jménu. Podle vašich činů, pak budou ostatní následovat vašeho příkladu.

Člověk lásku splácí láskou, stejně jako nenávist plodí nenávist. Abyste přemohli nenávist, musíte vždy odpovídat láskou, neboť láska oslabí ducha zla. Projeví-li dostatek lidí lásku jeden druhému, v každé životní situaci, pak se nenávisti dařit nebude.

Má láska mezi vámi roste. Vezměte ji a šiřte ji, neboť dá život všem, včetně těch, kdo ji potřebují nejvíce.

Váš Ježíš