Člověkem vytvořené učení vám nenasytí duši

Neděle, 20. července 2014 v 16:45

Má vroucně milovaná dcero, až svět ovládne duch temnoty, bude pro věřící ve Mne, Ježíše Krista velmi těžké, aby zůstali věrni mému Slovu. Až má církev ochabne, moji věřící se budou cítit zklamáni vším, co jsem učil a budou svádět boj o svou víru.

Nechci, abyste odvrátili pozornost od Slova Božího; pokud to uděláte, už Mě nenajdete. Nebudete-li zachovávat mé Slovo a dáte se svést falešným pocitem jistoty – kdy hřích bude přehlížen a považován za bezvýznamný – potom vám bude zatěžko, abyste zůstali věrni mému učení.

Povstaňte, všichni, a slyšte nyní můj hlas, když vám říkám toto: Vše co jsem vás učil, že je svaté, bude rozerváno na kusy. Mnohé z vás zmate, že až tolik z učení, které jsem dal své církvi, bude brzy opuštěno jako by bylo nepatřičné pro tuto dobu. Časy, kterým hledíte vstříc, přinesou mnoho utrpení, neboť se vám nedostane vedení, na němž byla postavena má církev. Budova se rozpadne, víra mých posvěcených služebníků natolik zeslábne, že si to nedokážete ani představit a všechna Pravda bude vyvrácena. Člověkem vytvořené učení vám nenasytí duši. Jen Já, Ježíš Kristus, vás mohu živit vírou, která vás učiní způsobilými Mne následovat. Ať už vám bude řečeno cokoliv, musíte Mi zůstat věrni, neboť Já vždy zůstanu věrný vám.

Oddělíte-li se ode Mne, budu stále poblíž vás a budu se pokoušet přitáhnout vás opět k sobě. A přesto, že můžete zbloudit a přizpůsobit svůj život přijetím lží, Já vás nikdy neopustím. A až budete úplně ztracení, vyhledám vás a přivedu zpět do své říše. Já vás nikdy neopustím, i když vy opustíte Mne.

Váš Ježíš