Co zažijete během Varování a modlitba za okamžité odpuštění

Sobota, 16. dubna 2011 v 10:00

Má milovaná dcero, pracuj rychle, abys vystupňovala povědomí o mých poselstvích, neboť Varování je již skoro u vás. Duším, které se odmítají modlit, řekni, aby odložily stranou pýchu a nechuť a obrátily se teď ke Mně a prosily o odpuštění. Vyjádři se jasně, že mnoho, mnoho, duší nepřežije tuto bezprostřední událost. Mnoho z těchto duší jsou prostě líné, a přestože by mohly přese všechno v Boha, Věčného Otce, věřit, myslí si, že někdy v budoucnu by se mohly zabývat svým spirituálním přesvědčením. Ale bude už příliš pozdě.

Řekni světu, že tato událost přichází, aby je zachránila. Mnozí se během tohoto mystického zážitku budou kát. Zažijí spalující pocit, ne nepodobný tomu, jaký zakoušejí duše v očistci. To jim dá vhled na to, čím duše, které nejsou úplně čisté, musí projít dříve, než budou moci uvidět nádherné světlo nebes. Když prostě připustí, že tato událost se může stát, mohou ji přežít. Obraťte se ke Mně a řekněte:

Prosím, veď mě ke Světlu a k dobrotě tvého velkého milosrdenství a odpusť mi mé hříchy,

a Já vám je okamžitě prominu. Pak, po Varování, zakusíte hluboký mír a radost v duši.

Mladým lidem připadá modlit se trapným

Mnoho lidí v dnešním světě se odmítá modlit. Mnoha, zejména mladým lidem, modlitba připadá trapná a staromódní. Mylně věří, že když si udržují víru v Boha, že modlitba už není nutná. Není to pravda. Je naprosto nezbytná, abyste mohli vstoupit do ráje, po kterém budete po smrti beznadějně toužit. Zůstanete-li v hříchu, nemůžete tuto nádhernou slavnost zakusit. Stejně jako se musejí ti, kteří chtějí být v dobré kondici, starat o své tělo, pozorně sledovat co jedí a udržovat se štíhlými, stejným způsobem musíte připravit své duše. Bez toho, že byste věnovali důkladnou pozornost stavu vaší duše, ta se stane slabou a bude jí chybět potrava nutná k tomu, aby byla v dokonalé formě.

Modlitba za obrácení jiných

Vzhledem ke slabosti víry mezi těmi na světě, kteří jsou věřící, vy, kdo jste ve své víře silní, máte nyní obrovskou odpovědnost. Musíte se modlit tuto modlitbu k obrácení za ostatní:

Ó, Ježíši, prosím Tě naléhavě ve tvém Božím milosrdenství, pokryj tyto vlažné duše tvou vzácnou Krví, aby mohly být obráceny.

Modlete se tuto krátkou modlitbu ve prospěch těch, o nichž si myslíte, že ji potřebují nejvíce.

Děti, nezapomeňte můj nádherný slib. Já nakonec zvítězím. Satan, mistr klamu, prostě nemůže přežít. Prosím, nechejte Mě vás chránit a vzít vás se Mnou. Nedávejte svou duši Satanovi. Všechny vás miluji. Proste Mě vytrvale, abych každý den posílil vaši víru.

Váš božský Spasitel

Král milosrdenství a soucitu

Ježíš Kristus