Cožpak jste nevěděli, že potom, co se uskuteční můj Druhý příchod, vaše duše bude existovat navěky?

Pondělí, 10. února 2014 v 15:43

Má vroucně milovaná dcero, můj čas je blízko a nebesa se připravují na velkou hostinu, kdy se nebe spojí se zemí, aby se staly jedno.

Mnoho příprav je v běhu a můj milovaný Otec plánuje přinést mnoho darů těm, kdo Ho neznají. Všichni andělé a svatí se spojili k modlitbě za všechny duše v naději, že všem lidem bude dána Pravda, zejména těm, kteří nevědí o existenci nebe a pekla.

Když je Boží Slovo nabídnuto duším, ne vždy je přijmou. Místo toho se Slovu vyhýbají, byť je jejich jediným prostředkem spásy. Proč je člověk tak tvrdohlavý a rozhodnut věřit jen tomu, čemu chce, a jen tomu, co uspokojí jeho vlastní ego? Proč se člověku nedaří vidět souvislost mezi hříchem ve svém životě a vnímaným pocitem nespokojenosti, způsobeným neschopností přijmout svoji nicotu? Jen díky lásce mého Otce k světu a všem jeho dětem bylo člověku dáno tolik příležitostí být uzdraven. Přesto by člověk raději žil jen zpola, Bohu vymezil jen určitá místa, kde je mu to vhod.

Já, Ježíš Kristus, brzy otevřu mysl těch, kteří nepoznávají Slovo Boha v těchto poselstvích. Budu vábit jejich srdce a naplním je touhou po Pravdě. Když jste plni omylů, jsou vám předkládány nepravdy a jste živeni lžemi o hříchu a o tom, jak se jeví v Božích očích – budu stát jako hráz, abych vás ochránil. Mnohé znechutím, protože se nevzdám snadno, když člověk ignoruje dar Ducha Svatého. Budu jako trn v oku, jako pálení alkoholu, vylitého na otevřenou ránu. Velmi málo jich přestane Mě ignorovat, ale ne všichni přijmou můj poslední dar věčné spásy.

Žel, mnozí mé poslední volání odmítnou a místo toho budou následovat šelmu, což znamená, že budou ztraceni navěky. Cožpak jste nevěděli, že potom, co se uskuteční můj Druhý příchod, vaše duše bude existovat navěky?

Budete si muset vybrat věčný život se Mnou, nebo věčné zatracení s ďáblem. Mezi tím není nic. Každý člověk si zvolí cestu svojí volbou.

Váš Ježíš