Dar Ducha Svatého v misi Spásy Celosvětové 20min modlitby

Ave Maria!

Drazí bojovníci,

Jste zváni k účasti Celosvětové 20minutové křížové výpravě modlitby Ježíš lidstvu Dar Ducha Svatého v misi Spásy, v sobotu 20. května od 15:00 hodin

Pokud nejste registrováni, zaregistrujte se zde: https://bit.ly/JTMGlobal20MAY2023

WEBINAR ID: # 899 3976 5712

Poselství Úterý, 16. prosince 2014 v 23:00

Ti, kdo jsou moji, jsou v mnoha ohledech jako Já. Čím blíže jsou mému srdci, tím více Mě napodobují. Budou pokorní, neboť by se nikdy nemohli vychloubat svou znalostí o Mně. Mluví jen to, co bych řekl Já, a tím je Pravda, i když to na ně přitahuje nenávist. Shledali by, že je velmi nepříjemné být povýšen, nebo chválen pro jakékoliv dobré dílo, které vykonávají, protože to není jejich záměr. Usilují jen konat mou svatou vůli. Váš Ježíš.

https://www.knihapravdy.cz/nemluvte-o-kazdem-svem-dobrem-skutku/

Toto globální 20minutové modlitební setkání bude v angličtině.

Živé překlady budou k dispozici v těchto jazycích: španělština, portugalština, němčina, francouzština, ukrajinština, korejština, polština, slovenština, vietnamština, indonéština a italština

Ježíši, důvěřuji Ti!

JTM Global