Dar Ducha Svatého v Misi Spásy

Chvála Kristu

zveme vás na Duchovní obnovu na téma:

Dar Ducha Svatého v Misi Spásy

16. května 2023 v 19:30

Odkaz na přihlášení:

https://bit.ly/JTMCzechRepublicandSlovakia16May2023