Dar věčného života 20min modlitební setkání 22.4.2023

Ave Maria!

Drahý bojovníku modliteb křížové výpravy,

Zveme tě na 20 minutové setkání modliteb křížové výpravy, které bude na téma “Dar věčného života”. Setkání se bude konat v sobotu 22. dubna 2023 v 15:00 hod.

Pokud jsi se ještě nepřihlásil, lze tak užinit zde: https://bit.ly/JTMGlobal22April2023
Webinář ID: 840 2704 4487

Poselství Pondělí, 30.4.2012 o 17:45 hod.

Ó, jak Já miluji tyto zvláštní duše. Jsou tak vzdálené, a přesto, jak Já dychtím jim ukázat moji hlubokou lásku.
Volám ke všem, kteří Mě neznáte. Není třeba, abyste ze Mne měli strach. Vše, co musíte udělat, je poprosit Mě, abych vás přijal a utěšil vás.
Nechejte Mě dokázat vám mou lásku. Mluvte ke Mně svými vlastními slovy. Nic Mě neohromí.
Až ukonejším vaše srdce, svěřte Mi vaše trápení. Nechejte Mě, abych vám pomohl pocítit skutečný pokoj.
Poproste Mě, abych uspořádal vaše starosti. Ukážu vám Pravdu, takže vaše starosti už vám nebudou připadat tak zlé. Váš Ježíš.

Toto globální 20 minutové modlitební setkání bude v angličtině.

Živý překlad bude dostupný v těchto jazycích: němčina, španělština, ukrajinština, francouzština, portugalština, korejština, chorvatština, vietnamština, indonézština a italština. Pokud váš jazyk není zahrnutý v živém příkladu, modlitební programy budou sdílené, takže můžete přijít a připojit se k nám v modlitbě pomocí čtení připravených materiálů v češtině.

Prosím sdílejte a zvěte všechny bojovníky Křížové výpravy modlitby, aby se připojili k těmto 20 minutovému modlitebnímu setkání, abychom všichni skrze Boží milost získali věčný život.

Ježíši, důvěřujeme Ti!

JTM Global