Dnes už méně lidí než kdy jindy věří ve Slovo Boží

Úterý, 28. ledna 2014 v 23:15

Má vroucně milovaná dcero, ať nikdo nepochybuje, že by nemohl najít Pravdu v Knize mého Otce, nejsvětější Bibli. Slovo tam je, aby je všichni viděli, jak tomu bylo po staletí. Bible svatá obsahuje Pravdu, a vše, co se od lidí očekává, je odhaleno na jejích stránkách.

Všechno, co vyšlo z úst proroků a mých učedníků, vedených Duchem Svatým, je v ní. Pravdu obsahuje Slovo – jimž je – Kniha mého Otce. Tak proč člověk zpochybňuje platnost Slova? Vše, co bylo člověku dáno kvůli jeho duši, lze nalézt v Bibli.

Pravdu duše vstřebávají různě. Ty pokorné, které přijímají Boží Slovo, je nezpochybňují. Jiní je vezmou a vyřazují z něj části, až se Pravdě více nepodobá. Pak jsou ti, kteří Pravdu nikdy nepřijmou, protože je moc nezajímá. Považují Pravdu, obsaženou v Bibli svaté, za nic víc, než folklor.

Dnes už méně lidí než kdy jindy věří ve Slovo Boží. Ti, kdo věří, si z ní vyberou jen části, které se zamlouvají jejich vlastnímu životnímu stylu a vzdálí se od Božích zákonů, k nimž necítí žádný vztah. Dnešní Pravda, jak se učí, je pouhým stínem té, která je obsažena v Bibli.

Mluvím k vám nyní o Pravdě ze tří důvodů. Prvním je připomenout vám Slovo Pravdy – které je obsaženo v Knize mého Otce. Druhým je zdůraznit skutečnost, že nemůžete přepisovat Boží Slovo. Tím třetím je to, že mohu živit Boží děti Slovem Božím v čase, kdy vám bude brzy odepřeno. Činím to nyní prostřednictvím Knihy Pravdy, slíbenou vám proroky. Jestli vám Pravda nesedí, pak nepřijímáte Boží Slovo. Nepřijímáte-li Boží Slovo, pak vás nemohu vzít do mého nového království a přinést vám spásu, kterou jsem vám slíbil, když jsem zemřel pro vaše hříchy na kříži.

Váš Ježíš