Druhé poselství Panny Marie

Čtvrtek, 11. listopadu 2010 v 12:20

Ty, moje silné Boží dítě, jsi velmi výjimečné. Vždy budu s tebou pracovat, protože jsi tady na zemi viděla obě stránky života. Ty, mé dítě, musíš porozumět, co je podstatou Božího díla. Buď požehnaná, moje milovaná a děkuji ti.

Ano, moje milé dítě, tobě byly dány milosti pro tvou práci. Ve chvíli, kdy do tvé duše vstoupil Duch Svatý, jsi byla připravena pro tuto práci.

Moje bezpodmínečná láska k tobě tě udělá silnější, jak dny budou míjet. Prosím, nedělej si starosti z negativního pocitu, který by tě jen zdržoval. Modli se ke mně, tvé věčné Matce, každý den. Nikdy tě neopustím, nebo tě nenechám bez pomoci ve tvé práci. Tobě, moje milé dítě, byl dán obzvlášť výjimečný dar a teď jej budeš muset umět využít způsobem, jehož jsi schopna jen ty sama. Ano, mé dítě, rozumím ti, že tě to teď děsí. Buď si však jistá jedním – budu tě provázet na každém kroku tvé cesty. Mír s tebou.

Budu vždy přebývat ve tvém srdci. Žehnám ti, mé dítě, a děkuji ti, že jsi mi odpověděla.

Matka Pokoje a naděje