Drží-li se má církev Božího Slova, musíte zůstat poslušní mé církvi

Úterý, 14. ledna 2014 v 16:53

Má vroucně milovaná dcero, říkají-li moji služebníci, moji následovníci a všichni, kdo prohlašují, že jsou ode Mne, že Mě milují, znamená to dvě věci. Milují Mě, protože přijímají mé Slovo a uctívají Mě vyznáváním Pravdy.

Milujete-li Mne, musíte zůstat věrni mému svatému Slovu. To znamená být poslušný mého Slova ve všech věcech, vztahujících se k Pravdě. Když vyznáváte Pravdu mého Slova jako moji posvěcení služebníci, musíte zůstat poslušní Božímu Slovu.

Drží-li se má církev Božího Slova, musíte zůstat poslušní mé církvi. Ale až přijdou dny, kdy představitelé mé církve už nebudou hlásat Pravdu, pak musíte zůstat poslušní jen Mně. Neboť Já jsem církev. Beze Mne, vašeho Ježíše, není církve.

Je-li s mým Slovem manipulováno a pak upraveno, nebude už mým Slovem. Můžete být poslušní jen Pravdě Božího Slova. Pokud budete následovat nové, lidmi vytvořené učení, kterým bude nahrazeno mé svaté Slovo v mých církvích celého světa, pak ti, kdo jsou zodpovědní za tuto svatokrádež, Mě zapřou. Zůstaňte poslušní jen těm, kdo hlásají Boží Slovo, neboť není-li to mé Slovo, potom – není od Boha.

Boží Slovo je nedotknutelné. Nesmí nikdy být nikým změněno. Poslušnost mé církvi je důležitá. Poslušnost Božímu Slovu je to, co určuje, jste-li křesťan. Den, kdy nahradíte Boží Slovo lidmi vytvořenou náhražkou, je dnem, kdy budete neposlušní Božího Slova.

V mých očích můžete zůstat poslušní mé církvi na zemi jen tehdy, je-li prosazována Pravda. Nesmíte se nikdy bát hlásat Pravdu, protože jen Pravda vás osvobodí.

Váš Ježíš