Duchovní obnova DAR DUCHA SVATÉHO V MISI SPÁSY dne 16. května 2023

Ave Maria!

Drazí,

Zveme vás na Duchovní obnovu DAR DUCHA SVATÉHO V MISI SPÁSY

16. května 2023 od 19:30 hodin

Přihlašujte se zde: https://bit.ly/JTMCzechRepublicandSlovakia16May2023

Přijďte a připojte se k nám v zamyšleních o daru Ducha svatého z Knihy Pravdy; pomoci Armádě Zbytku porozumět darům uzdravování, posilování, poslušnosti a jednoty a jak můžeme tento dar chránit v našem každodenním životě v této závěrečné misi pro spásu duší.

Rychlost šíření Ducha Svatého je pro smrtelného člověka nepochopitelná. A jakmile Duch Utěšitel z moci Boží zaplaví duši pokorného srdce, duch zla ji bude všude pronásledovat. (Váš Ježíš, 8. února 2015)

Mezitím má láska bude udržovat svět a za každé bezpráví a zlé činy, spáchané mými nepřáteli, skoncuji s jejich zdrojem. Boj proti zlu bude vyhrán láskou, kterou vštípím do srdce dobrých duší. Tato láska uchvátí všechny, jichž se dotkne, a oheň Ducha Svatého naplní duše všech, požehnaných Boží láskou. (Váš Ježíš, 26. prosince 2014)

Přiveďte s sebou take svoji rodinu a svoje přátele!

Ježíši, důvěřujeme Ti!

Ježíš lidstvu