Duše, mým Otcem jednou stvořená, bude trvat věčně

Sobota, 22. března 2014 v 14:00

Má vroucně milovaná dcero, smrti se nesmíte bát, přijímáte-li mou smrt na kříži. Smrt je jen okamžik přechodu z tohoto světa do Domu v království mého Otce. Obávat se smrti je popření mého milosrdenství, neboť zachráním každou duši, která Mě uzná a poprosí, abych jí odpustil její hříchy.

Duše, mým Otcem jednou stvořená, bude trvat věčně. Bude mít věčný život, pokud Mi dovolí, abych si ji vyžádal. Jinak bude ztracena ve prospěch Satana, odmítne-li Mne, i když ví, kdo jsem.

Smrt člověka na zemi je stejně přirozená jako narození. Když duše opustí tělo a přijde ke Mně, bude naplněna překypující milostí a včleněna do rodiny mého Otce – do jeho království, naplněného velkou láskou, radostí a štěstím, které na zemi nelze nikdy dosáhnout. Mnozí z vás, kteří v životě zažili lásku, radost a štěstí, tak jen nepatrným soustem okusili chuť věčného života. Musíte s radostí v srdci stále usilovat o okamžik, kdy vstoupíte do království mého Otce, protože ho máte vítat – ne se ho obávat.

Budete-li muset čelit smrti, nebo někdo, koho milujete, bude stát smrti tváří v tvář, vždy se obraťte ke Mně, svému Ježíši, o pomoc. Učiníte-li to, pozvednu vás na duchu, otřu vaše slzy a vyženu vám všechen strach ze srdce, když se pomodlíte tuto modlitbu modlitební kampaně (142):

Příprava na smrt

Můj nejdražší Ježíši, odpusť mi mé hříchy. Očisti mou duši a připrav mě vstoupit do svého království.

Uděl mi milosti k přípravě na sjednocení s Tebou. Pomoz mi překonat všechen strach.

Dodej mi odvahu k přípravě mysli a duše, abych byl hoden stát před Tebou.

Miluji Tě. Důvěřuji Ti. Odevzdávám se Ti tělem, myslí i duší navždy. Nechť je tvá vůle mojí vůlí a zbav mě bolesti, pochybností a zmatku. Amen.

Přivítám všechny duše, které se modlí tuto modlitbu, bez výjimky. Mé milosrdenství je rozšířeno zejména na duše, které čelí smrti, ale ve Mne nevěří, budou-li se modlit tuto modlitbu třikrát denně, ve svých posledních dnech.

Váš Ježíš