Důvěra je klíčem k opravdové lásce

Středa, 14. ledna 2015 v 15:40

Má vroucně milovaná dcero, když dítě od milujících rodičů cítí lásku, bude vychováno s báječným pocitem pohodlí a důvěrnosti.

Láska mezi dítětem – šťastným, že má milující rodiče – a rodinou vychází z hluboce zakořeněného pocitu důvěry. Tato důvěra je naprostá. To platí pro každou živou duši, která Mě bez výhrad miluje. Má láska k nim je neotřesitelná. Důvěra je klíčem k opravdové lásce. Všechny moje děti jsou milované, i když lásku ke Mně nemají.

Milujte Mě a pocítíte pokoj. Milujte Mě a budete milovat všechny, kdo jsou dětmi Boha. Láska je zcela přirozená. Bez ní nelze být v pořádku.

Když Já jsem ve vás, spatříte svět, jak jej vidím Já, v celé jeho nádheře i nedokonalosti. Rozpoznáte překážky, kterým lidstvo čelí, a pocítíte ubohost, budete-li svědky nenávisti v jakékoliv podobě, neboť nenávist je protikladem lásky.

Modlete se neustále, aby láska k Bohu zůstala ve světě živá, protože bez ní se budete cítit skleslí a osamělí.

Milujte Mě, jako Já miluji všechny Boží děti a Já vás zkropím velkými milostmi a překonáte zlo ve všech jeho podobách.

Váš milovaný Ježíš