Eutanazie je odporný čin v mých očích

Pondělí, 3. listopadu 2014 v 23:50

Má vroucně milovaná dcero, eutanazie je smrtelný hřích a nemůže být odpuštěn. Ten, kdo pomáhá, usnadňuje nebo rozhoduje odebrat svůj vlastní život z jakéhokoliv důvodu, páchá strašný hřích v Božích očích.

Vzít život, a pak prohlašovat, že záměrně plánovaná smrt jakékoliv osoby je dobrá věc, je jeden z největších hříchů ze všech. Hřích eutanazie je mezi mnoha pečlivě plánovanými činy proti Bohu, které jsou v tomto čase záměrně předkládány světu, aby lidi podněcovaly proti Bohu hřešit. Nemylte se, eutanazie je odporný čin v mých očích a nese s sebou vážné následky pro ty, kdo se účastní na tomto úkonu.

Je smrtelným hříchem zabít jakoukoliv duši, a to zahrnuje duše od chvíle jejich početí, až po ty, které žijí své poslední měsíce na zemi. Nic nemůže ospravedlnit odebrání lidského života, když je to provedeno s plným vědomím, že v daném čase nastane smrt. Smrt způsobená jiné žijící duši popírá existenci Boha. Pokud ti, kdo jsou vinni tímto činem, přijímají existenci Boha, pak provedením takového činu porušují 5. Přikázání.

V tomto čase existuje plán k povzbuzení miliónů zkrátit život člověka – života těla i života duše. Stanete-li se ochotným účastníkem činu, jenž poskvrňuje posvátnost lidského života, nebudete mít život – věčný život – a spása nemůže být, ani nebude vaše.

Váš Ježíš